กลับ

 

รายการโครงงาน (สำหรับนักศึกษา)

ภาวิชา
<< < > >>
ลำดับที่ รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบ ภาควิชา สถานะ ข้อความ อัพโหลด
1 61/0001 Database Testing รศ.ดร.สถาพร โภคา ประจันบาน อ่อนสนิท CE รออัพโหลด 0 New of 2
1 61/0025 Test Data 2 ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 13001411411;สยุมพร 13001414114;ประจันบาน CE รอการตรวจสอบ 0 New of 3 อัพโหลดแล้ว

 

  Infomation Technology service depart of Faculty Of Engineering Ubonratchathani University..