รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจซ่อม

 

     

ระหว่างวันที่ ถึงวันที่
ทั้งหมด กำลังดำเนินการ เสร็จแล้ว  
     

 

ลำดับ เลขที่ลงรับ:เรื่อง ผู้แจ้งเหตุ อาการเสีย การวิเคราะห์ ผลการปฏิบัติ วันที่แจ้ง วันที่นัด วันที่ปฏิบัติ วันที่เสร็จ ผูปฏิบัติ สถานะ