งานวิชาการและบัณฑิตศึกษา
 

 

บุคลากร

นางปาริชาติ ยอดคุณ
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ตำแหน่งงานบริหาร : หัวหน้างานวิชาการและบัณฑิตศึกษา
e-mail : Parichart.sa@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353320
โทรศัพท์ภายนอก :


นายอนันต์ รักษาผล
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : anan.r@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353315
โทรศัพท์ภายนอก :


นายเอกลักษณ์ สมบูรณ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : ekkalak.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353317
โทรศัพท์ภายนอก :


นางคอยจิตร์ ศาลางาม
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : koyjit.n@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353307
โทรศัพท์ภายนอก :


นางสาวสุภาภรณ์ บุญงาม
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : supaporn.b@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353370
โทรศัพท์ภายนอก :


นางสาวจิรปรียา อกอุ่น
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : jirapreeya.o@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045323329
โทรศัพท์ภายนอก :


นางสาวไทวัลย์ กองสิน
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : thaiwan.k@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 2611
โทรศัพท์ภายนอก :


นางอัจจิมา โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : atchima.t@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 2635
โทรศัพท์ภายนอก :