งานการเงิน
 

 

บุคลากร

นางลัพธวรรณ วงศ์บุญ
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งงานบริหาร : หัวหน้างานการเงิน
e-mail : lupthawan.w@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353303
โทรศัพท์ภายนอก :


นางสาวเพลินพิศ สกุลพงษ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : ploenpit.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353305
โทรศัพท์ภายนอก :


นางสาววาณี ปั้ันปรีชา
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : wanee.p@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353306
โทรศัพท์ภายนอก :


นางสมพร เกษอรุณศรี
ตำแหน่ง :พนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : somporn.k@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 2672
โทรศัพท์ภายนอก :