งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ
 

 

บุคลากร

นางปาริชาติ สุรมาตย์
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ตำแหน่งงานบริหาร : หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ
e-mail : parichat.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353304
โทรศัพท์ภายนอก :


นางยุพิน ทองไทย
ตำแหน่ง :พนักงานธุรการ
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : yupin.t@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353304
โทรศัพท์ภายนอก :


นางสาวนาตยา ศรีดา
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : narttaya.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 2676
โทรศัพท์ภายนอก :