งานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 

 

บุคลากร

นายธิติกานต์ บุญแข็ง
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ตำแหน่งงานบริหาร : หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
e-mail : thitikan.b@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353319
โทรศัพท์ภายนอก :


นางสาวอารยา การุณรัตน์
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : a-raya.k@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 2669
โทรศัพท์ภายนอก :