งานการเจ้าหน้าที่
 

 

บุคลากร

นายธีระพงษ์ วงศ์บุญ
ตำแหน่ง :ผู้บริหาร
ตำแหน่งงานบริหาร : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
e-mail : teerapong.w@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353322
โทรศัพท์ภายนอก :


นางสาวอมรรัตน์ เขาแก้ว
ตำแหน่ง :บุคลากร
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : amornrat.k@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353321
โทรศัพท์ภายนอก :


นางสุนิสา กิจแสวง
ตำแหน่ง :พนักงานธุรการ
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : sunisa.k@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353321
โทรศัพท์ภายนอก :


นางสาวนิตยาพร เลาพิลา
ตำแหน่ง :ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : nittayapon.l@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353321
โทรศัพท์ภายนอก :