งานซ่อมบำรุง
 

 

บุคลากร

นายทัชพงษ์ สิทธิจันทร์
ตำแหน่ง :ช่างซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail :
โทรศัพท์ภายใน : 0647621917
โทรศัพท์ภายนอก :


นายสมร พัฒนพันธ์
ตำแหน่ง :ช่างเทคนิค
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail :
โทรศัพท์ภายใน : 0872507383
โทรศัพท์ภายนอก :