งานบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 

 

บุคลากร

นายประจันบาน อ่อนสนิท
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
ตำแหน่งงานบริหาร : หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
e-mail : prajanban.o@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353313
โทรศัพท์ภายนอก :


นางสาวสยุมพร บุญไชย
ตำแหน่ง :บรรณารักษ์ ชำนาญการ
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : sayoomporn.b@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353314
โทรศัพท์ภายนอก :


นายณรงค์ฤทธิ์ มาจันทร์
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฎิบัติการ
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : narongrit.m@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 2622
โทรศัพท์ภายนอก :


นายผสม สุคนนท์
ตำแหน่ง :ช่างเทคนิค
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : pasom.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353369
โทรศัพท์ภายนอก :