งานบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 

 

บุคลากร

นายประจันบาน อ่อนสนิท
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ตำแหน่งงานบริหาร : หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
e-mail : prajanban.o@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 045353313


นางสาวสยุมพร บุญไชย
ตำแหน่ง :บรรณารักษ์ชำนาญการ
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : sayoompor.b@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 045353314


นายณรงค์ฤทธิ์ มาจันทร์
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
ตำแหน่งงานบริหาร : -
e-mail : narongrit.m@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 2622


นายผสม สุคนนท์
ตำแหน่ง :ช่างเทคนิค
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : pasom.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์สายใน : 045353369