งานพัฒนานักศึกษา
 

 

บุคลากร

นางสาวดวงมณี วชรกุลธร
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งงานบริหาร : หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
e-mail : duangmanee.s@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 045353316
โทรศัพท์ภายนอก :


นายเฉลิมชัย ไชยกาล
ตำแหน่ง :พนักงานธุรการ
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : Chalermchai.c@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 2670
โทรศัพท์ภายนอก :


นางธีมาพร เนาว์โสภา
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งงานบริหาร :
e-mail : theemaporn.n@ubu.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 2612
โทรศัพท์ภายนอก :