ขอต้อนรับเข้าสู่แหล่งรวบรวมเอกสารการสอน สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโครงการ นำร่อง E-Learnning ขอสวงนสิทธิ์การนำเสนอเอกสาร เฉพาะภายใน เครือข่าย กันเกราเน็ต เท่านั้น Client Address is

Engineering
M@x-Learn
 
 
User Login
Password
   
---
ประกาศ... เรียนท่านอาจารย์ที่ต้องการจัดเก็บเอกสารการสอน ไว้ในรูปแบบ E-Document สามารถ ขอทราบรหัสผ่านการใช้งานได้ที่ งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ โทร.3313

  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  
 
วิศวกรรมอุตสาหการ

 

 
     
  พัฒนาโดย งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี