Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมนูหลัก
หน้าหลัก
โครงสร้างงานกิจการนักศึกษา
บุคลากร
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ถาม - ตอบ
ทุนการศึกษา
กองทุนให้กู้ยิมเพื่อการศึกษา
(กยศ.)
  ความเป็นมากองทุน
  คุณสมบัติผู้กู้
  ขั้นตอนการขอกู้ยืม
  การชำระเงินคืน
  ข้อควรระวังการทำสัญญา
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 
  กิจกรรมต่างๆ
   
    พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561   (2019/02/01)
    พิธีมอบทุนการศึกษา "สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์" ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561  (2018/09/27)
    สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561   (2018/08/13)
    ขอแสดงความยินดีกับนายวุฒินันท์ ทวีศรี นักศึกษารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561   (2018/07/31)
    สมาคมศิษย์เก่ามอบเงินรางวัลให้กับชุมนุมและภาควิชาที่สร้างชื่อเสียงใหักับคณะและมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558   (2015/11/16)
    พิธีมอบทุนการศึกษา "อุ่นวงษ์"  (2015/11/04)
    การส่งมอบภารกิจนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  (2014/10/13)
    ศิษย์เก่ารุ่น 2 มอบทุนการศึกษา "กองทุนเพื่อคนดี" จำนวน 100,000 บาท  (2014/10/13)
    โครงการ"กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" วันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี  (2014/09/29)
    การพบปะผู้บริหาร/สอบสัมภาษณ์ทุน "บ.ทีเอสเทค (ปท.ไทย)จก.  (2014/02/07)
    สัมภาษณ์งาน "บ.สยามคอมเพรสเซอร์ฯ จก."  (2014/02/07)
    สัมภาษณ์ทุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2557  (2014/02/07)
    อบรมเครือข่ายด้านประกันคุณภาพกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  (2014/02/07)
    รับสมัครงาน "บ.ฟูจิกิเคน (ปท.ไทย) จก."  (2014/02/07)
    รวมภาพบรรยากาศการรับสมัครงาน "บ.อีซูซุ มอเตอร์ (ปท.ไทย) จำกัด"  (2013/12/03)
    รวมภาพบรรยากาศการรับสมัครงาน "บ.แคนนอนฯ"  (2013/12/03)
    บรรยากาศการแนะแนวการศึกษาต่อ สวทช. (Tokyo Tech)  (2013/12/03)
    บรรยากาศการอบรม "การส่งเสริมบุคลิกภาพและการสมัครงาน"  (2013/12/03)
    บรรยากาศการรับสมัครงาน "บ.ไพโอเนียร์"  (2013/12/03)
    นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ทุนพระราชทาน ประจำปี 2555  (2013/10/10)
    ผู้บริหาร Fujigiken Co.Ltd. หารือแนวทางในการรับสมัครงานกับผู้บริหารคณะ  (2013/10/10)
    ประธานบริษัท ทาคาทซึ เข้าพบผู้บริหารคณะ  (2013/07/20)
    สกอ.สัมภาษณ์นักศึกษาคณะวิศวฯ ทุนเฉลิมราชกุมารี (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)  (2013/03/19)
    นักศึกษารับมอบเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  (2013/02/27)
    บริษัท ฤทธา จำกัด รับสมัครนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาเข้าทำงาน  (2013/02/26)
    สัมภาษณ์งาน "บ.ไพโอเนียร์ฯ" ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (2013/02/22)
    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์  (2013/02/18)
    บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมผู้บริหาร/สัมภาษณ์ทุน  (2013/02/15)
    คณะวิศวฯ มอบ. รับรางวัลชนะเลิศ ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี ระดับปริญญาตรีแห่งชาติครั้งที่ 2   (2013/02/12)
    ประมวลภาพรับสมัครงานสอบ TOEIC  (2013/01/23)
    ประมวลภาพรับสมัครงาน บ.ไดเซล เซฟตี้ฯ  (2013/01/23)
    ประมวลภาพรับสมัครงาน "บ.แคนนอนฯ "  (2013/01/23)
    ต้อนรับผู้บริหารมาเยี่ยมนักศึกษาทุนไทยบริดจสโตน  (2013/01/23)
    ประมวลภาพรับสมัครงาน บ.ไพโอเนียร์ฯ  (2013/01/23)
    ประมวลภาพนักศึกษาคณะวิศวฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น (อาเซียน)  (2013/01/23)
    ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2012  (2013/01/11)
    ภาพกิจกรรม "เข้าค่ายอบรมนิสิต นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้ารับพระราชานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2555"  (2012/11/09)
    พิธีมอบทุนการศึกษา "เครือเจริญโภคภัณฑ์" ประจำปีการศึกษา 2555  (2012/10/10)
    นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับทุน "มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ"   (2012/10/08)
    ภาพงานทำบุญประจำปีคณะวิศวกรรมศาสตร์/รับทุนการศึกษา รศ.อุทิศ   (2012/09/20)
    ภาพกิจกรรมรับสมัครงาน "บ.มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ปท.ไทย) จก."  (2012/09/14)
    โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์  (2012/09/02)
    รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสวัสดิการนักศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2555  (2012/08/20)
    สัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1/2555  (2012/08/06)
    รวมภาพกิจกรรม "โครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 5"  (2012/04/11)
    รวมภาพ "โครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 5" (ต่อ)  (2012/04/11)
    มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี มาศึกษาดูงา่นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.  (2012/04/05)
    รับสมัครงาน "บ.อุบล ไบโอ เอทานอล จก."  (2012/02/28)
    สัมภาษณ์งาน "บ.แคนนอน ไฮ-เทค (ปท.ไทย) จก."  (2012/02/24)
    รับสมัครงาน/สอบข้อเขียน "บ.ดัชมิลด์ จก."  (2012/02/23)
    สัมภาษณ์งาน "บ.ไทยโอบายาชิ จก."  (2012/02/20)
    รับสมัครงาน "บมจ.สหวิริยาสตีล"  (2012/02/03)
    รับสมัครงาน "บ.น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จก."  (2012/02/03)
    โครงการทุนศึกษาต่อปริญญาโท (สวทช.)  (2012/02/03)
    ทุนการศึกษา "บ.ทีเอส เทค (ปท.ไทย) จก."  (2012/02/03)
    รับทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2554  (2012/01/17)
    พิธีรับมอบทุนการศึกษา "คุณบุญเหลือ พรึงลำภู"  (2011/11/28)
    การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  (2011/11/18)
    ผู้บริหาร CPF เข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  (2011/11/15)
    รับทุนการศึกษา "คุณเพ็ญนภา จันทร์วัฒนากุล"  (2011/11/07)
    กิจกรรม 5 ส. คณะวิศวกรรมศาสตร์  (2011/10/25)
    ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  (2011/10/03)
    รับสมัครงาน "บ.โตมิ (ปท.ไทย) จก."  (2011/09/23)
    รับทุนการศึกษา/สมัครงาน "บ.โซนี่ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ปท.ไทย) จก."  (2011/09/20)
    รับสมัครงาน "บ.มิตซูบิชิมอเตอร์ส (ปท.ไทย) จก."  (2011/09/13)
    พิธีรับมอบทุนการศึกษา "คุณจิตรา อินทรหนองไผ่" ประจำปี 2554  (2011/08/03)
    รับสมัครงาน "บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด"  (2011/08/03)
    นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มอบทุนการศึกษา  (2011/07/20)
    รวมภาพ "นิเทศนักศึกษาทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์"  (2011/05/03)
    สัมมนา กยศ.ประจำปี 2554  (2011/04/04)
    พิธีรับมอบรางวัล "กยศ.ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552"  (2011/03/18)
    รับสมัครงาน บ.สยามคอมเพรสเซอร์  (2011/03/14)
    คณะวิศวฯ สถาบันพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ดูงาน  (2011/03/02)
    รวมภาพทดสอบความรู้ด้านวิศวกรรม "EN TECH DAY 2011" วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554  (2011/02/10)
    บรรยากาศโครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 4  (2011/02/10)
    รับสมัครงาน "บ.แคนนอนไฮเทค (ปท.ไทย) จก."  (2011/01/18)
    รับสมัครงาน "บ.มิตซูบิชิมอเตอร์ (ปท.ไทย) จก."  (2011/01/18)
    รับสมัครงาน "บ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จก.(มหาชน)"  (2011/01/18)
    รับสมัครงาน "บ.โซนี่เทคโนโลยี (ปท.ไทย)จก."  (2011/01/18)
    รับสมัครงาน "บ.โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี จก."  (2011/01/18)
    รับสมัครงาน "บ.อีซูซุมอเตอร์ (ปท.ไทย) จก.  (2011/01/18)
    รับสมัครงาน "บ.ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ปท.ไทย) จก."  (2011/01/18)
    รับสมัครงาน "บ.ทีเอส เทค (ปท.ไทย) จก."  (2011/01/18)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
แบบสำรวจความคิดเห็น
  คุณพอใจเว็บงานกิจแค่ไหน?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
  ดูผลโหวต
 แบนเนอร์ต่างๆ
 
 
 

งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353316