Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมนูหลัก
หน้าหลัก
โครงสร้างงานกิจการนักศึกษา
บุคลากร
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ถาม - ตอบ
ทุนการศึกษา
กองทุนให้กู้ยิมเพื่อการศึกษา
(กยศ.)
  ความเป็นมากองทุน
  คุณสมบัติผู้กู้
  ขั้นตอนการขอกู้ยืม
  การชำระเงินคืน
  ข้อควรระวังการทำสัญญา
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมการเขียนสัญญากู้ยืม/การบันทึกค่าเล่าเรียน รายละเอียด
 ช่องทางติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
 รายชื่อและชั่วโมงจิตอาสา ภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 3) รายละเอียด
 รายชื่อนักศึกษาจิตอาสา "สร้างสัมพันธ์ สานสายใย สร้างคนค่าย เพื่อสังคม ครั้งที่ 25" รายละเอียด
 การใช้ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ออนไลน์ เริ่ม 1/2562 รายละเอียด
 รายชื่อและชั่วโมงจิตอาสา ภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 2) รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 รายชื่อและชั่วโมงจิตอาสา ภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) รายละเอียด
 แบบฟอร์มจิตอาสา..เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น รายละเอียด
 รายชื่อนักศึกษาจิตอาสาชั้นปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1/2561(เฉพาะที่คณะรับผิดชอบเท่านั้น) รายละเอียด
 รายชื่อนักศึกษาจิตอาสา "นายช่างชวนวิ่ง" วันที่ 17 มีนาคม 2562 รายละเอียด
 รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "การเขียน Resume และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน" ล่าสุด รายละเอียด
 กำหนดการและรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "การเขียน Resume และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน" ปี 2562 รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2 | รายละเอียด 3
 ขอแสดงความยินดีกับนายวุฒินันท์ ทวีศรี นักศึกษาเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น พระราชทาน ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
 รายละเอียดการฝึกซ้อมปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (17-20 ธันวาคม 2561) รายละเอียด
 ตรวจสอบรายชื่อ-ชั่วโมงจิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 1-7 ธันวาคม 2561 (รอบสาม ปี 2 เพิ่มเติม) 1/2561 รายละเอียด
 ตรวจสอบรายชื่อ-ชั่วโมงจิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 1-7 ธันวาคม 2561 (รอบสาม) 1/2561 รายละเอียด
 รายชื่อนักศึกษาจิตอาสา "ค่ายข้าวเหนียวปั้นน้อย" วันที่ 2-6 ธันวาคม 2561 รายละเอียด
 รายชื่อนักศึกษาจิตอาสาค่ายวิชาการ ครั้งที่ 16 และ Run for Health @10 รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 ตรวจสอบรายชื่อ-ชั่วโมงจิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบสอง) 1/2561 รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2 | รายละเอียด 3
 ตัวอย่างการทำจิตอาสา โดยใช้แบบฟอร์มของคณะเพื่อขออนุมัติชั่วโมงจิตอาสา รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2 | รายละเอียด 3
 ประกวดเรียงความ "ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562" รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2 | รายละเอียด 3 | รายละเอียดเพิ่มเติม
 แบบฟอร์มจิตอาสา/ตัวอย่างและกำหนดการส่งแบบฟอร์มของคณะ เพื่อขออนุมัติชั่วโมง 1/2561 รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา/ชั่วโมงจิตอาสา(แบบฟอร์มคณะฯ) 1 ส.ค-26 ต.ค 61..รอบแรก รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2 | รายละเอียดเพิ่มเติม
 รายชื่อนักศึกษาเข้ากิจกรรมทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 ตัวอย่างการเข้า reg. ปริ้นใบค่าลงทะเบียนเรียน แต่ละภาคการศึกษา รายละเอียด
 รายชื่อนักศึกษาที่ส่งแบบฟอร์มจิตอาสาคณะ รอบสุดท้าย (ข้อมูล ณ วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2561) รายละเอียด
 รายชื่อนักศึกษาที่ส่งแบบฟอร์มจิตอาสาคณะ รอบ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 61) รายละเอียด
 รายชื่อนักศึกษาที่ส่งแบบฟอร์มจิตอาสาคณะ รอบ 3 (ณ วันที่ 29 มิ.ย 61) รายละเอียด
 รายชื่อนักศึกษาที่ส่งแบบฟอร์มจิตอาสาคณะ รอบ 2 (ณ วันที่ 8 มิ.ย 61) รายละเอียด
 รายชื่อนักศึกษาที่ส่งแบบฟอร์มจิตอาสาคณะ รอบ 1 (ณ วันที่ 21 พ.ค 61) รายละเอียด
 ประชาสัมพันธ์โครงการ "Thai Obayashi Summer Camp 2018" รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "แนะแนวการเตรียมตัวสู่อาชีพวิศวกร" รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 แบบฟอร์มบริจาคกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด
 ตัวอย่างคำถามคำตอบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน รายละเอียด
 รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "การเขียนเรซูเม่และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน" รายละเอียด
 ตรวจสอบรายชื่อและชั่วโมงจิตอาสา 1/2560 (รอบ 3) รายละเอียด
 ตรวจสอบรายชื่อและชั่วโมงจิตอาสา 1/2560 (รอบ2) รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 รายชื่อนักศึกษาที่ทำจิตอาสา (แบบฟอร์มของคณะ) ภาคเรียนที่ 1/2560 รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 รายชื่อสั่งจองเสื้อยืด/โปโล/ช็อปแดง "30 ปี วิศวะ ม.อุบล" รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 ตรวจสอบข้อมูลสั่งเสื้อ 30 ปี วิศวะ ม.อุบลฯ รายละเอียด
 รับสมัครทุนการศึกษาใน ม.อบ.สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 ขอเชิญร่วมงานทำบุญประจำปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 รายละเอียด
 รายชื่อนักศึกษาร่วมงานทำบุญประจำปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 รายชื่อนักศึกษาจิตอาสา รอบพิเศษ 2-59 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค 60) รายละเอียด
 รายชื่อและจำนวนชั่วโมงจิตอาสา ภาคเรียนที่ 2/2559 (รอบ 3) ณ วันที่ 25 ก.ค 60 รายละเอียด
 รายชื่อ-จำนวนชั่วโมงจิตอาสา 2/59 รอบ 2 (ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560) รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2560 จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) รายละเอียด
 แบบฟอร์มจิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด
 ตัวอย่างและกำหนดส่งขออนุมัติชั่วโมงจิตอาสา 2/2559 รายละเอียด
 รายชื่อนักศึกษาปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อ Staff Intania UBU Super Mini Marathon 2017 รายละเอียด
 แหล่งเรียนต่อ..ทุนการศึกษาต่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม
 มาแล้ว...สไลค์การเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมั่นใจ รายละเอียด
 รายชื่อนักศึกษาจิตอาสา "ทำความสะอาดวัดหนองป่าพง" รายละเอียด
 รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการเขียน Resume และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน รายละเอียด
 รายชื่อนักศึกษาช่วยงาน ENTECHDAY 2017 รายละเอียด
 ขอเชิญนักศึกษาสมัครทำงานระหว่างเรียน
 ประกาศรายชื่อและชั่วโมงจิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 รายชื่อนักศึกษาที่ช่วยงานจิตอาสา "เก็บสถานที่งานเชิดชูเกียรติบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์" รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 รายชื่อนักศึกษาที่ช่วยงานจิตอาสา "งานเชิดชูเกียรติบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์" รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2 | รายละเอียด 3
 รับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 รายชื่อนักศึกษาช่วยงานสอบคัดเลือกฯ โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
 แบบฟอร์มจิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับปรุงใหม่) รายละเอียด
 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ "สัมมนาความรู้ศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน" รายละเอียด
 รายชื่อนักศึกษาที่แบ่งเป็นกลุ่มเพื่อเข้ารับฟังการสัมมนาความรู้จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2 | รายละเอียด 3 | รายละเอียด 4
 รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับฟังการสัมมนาความรู้จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน รายละเอียด
 โครงการสัมมนาความรู้จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 เว็บไซต์แหล่งหางานทำ part time รายละเอียดเพิ่มเติม
 นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่สอนน้องร้องเพลง ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
 การตรวจสอบเวอร์ชั่นของอินเตอร์เน็ตที่จะใช้ในการกู้ยืม กยศ./กรอ. รายละเอียด
 ปฏิทินการศึกษาประจำปี 2559 รายละเอียด
 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาและการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายละเอียด
 กำหนดการลงทะเบียนเรียน 2/2558 รายละเอียด
 รับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ประจำปี 2559 รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาช่วยงาน "กันเกราเกมส์" รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2 | รายละเอียดเพิ่มเติม
 รับสมัครนักศึกษาช่วยงานกีฬากันเกราเกมส์ ครั้งที่ 43 รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 รับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ประจำปี 2558 รายละเอียด
 ประวัติ/กำหนดการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ รศ.อุทิศ หิมะคุณ คณบดีผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2 | รายละเอียด 3 | รายละเอียด 4
 สำเนาหนังสือแจ้งผลคัดเลือก 25 ทีม บริดจสโตน รายละเอียด
 รับสมัครเข้าหอพักนักศึกษา ม.อบ. ประจำปี 2557 รายละเอียด
 รับสมัครนักศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2 | รายละเอียด 3
 ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 ประกาศ ม.อบ. เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ปี 2557 (ผู้เกิดปี พ.ศ. 2537) รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2 | รายละเอียด 3 | รายละเอียด 4
 แจ้ง ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด
 ประกาศ การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ (ผู้เกิด ปี 2535-2536) รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 กยศ.แจ้งเรื่องการชำระหนี้ ระหว่าง 1 พ.ย 56-31 มี.ค 57 รายละเอียด
 ตารางกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด
 การขอผ่อนผันการเรียกพล ประจำปีการศึกษา 2556 รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ "เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2556" รายละเอียด
 แบบฟอร์มลงนามรับรอง กยศ 2556 รายละเอียด
 โครงการ Asian Youth Forum 12 ZAYF12) รายละเอียด
 รับสมัครสอบแข่งขัน ป.โทด้านวิศวกรรมปโตรเลียมและธรณีวิทยา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ รายละเอียด
 ประกาศ นโยบายและมาตรการกิจกรรมพี่สอนน้องฯ คณะวิศวฯ 2556 รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2 | รายละเอียด 3
 อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมพี่สอนน้องร้องเพลง 2556 รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 รับสมัครทำงานระหว่างเรียน ปี 2556 รายละเอียด
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 2556 ชั้นปีที่ 1-5 รายละเอียด
 ปชส.แลคตาซอยสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาฯ ปี 2556 รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รายละเอียด
 เชิญร่วมฟังธรรมบรรยายในโครงการ "วิตามินธรรมะ" รายละเอียด
 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 7 รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 School of Energy and Environment City University of Hong Kong รายละเอียด
 เชิญร่วมงาน"ผู้ประกอบการและศิษย์เก่าสัมพันธ์" วันที่ 28 มี.ค 56 จ.อยุธยา
 "คำถามในการสัมภาษณ์งาน/คลิปการสัมภาษณ์งาน" รายละเอียดเพิ่มเติม
 "เทคนิคการอ่านหนังสือให้จำได้ง่าย ๆ"
 "6 เทคนิคในการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบให้ได้ผล"
  "บุคลิกแบบไหน ที่จะทำให้คุณได้งานทำ"
 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 รายที่ได้รับรางวัลโครงการเสริมสร้างและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 รับสมัครนักศึกษา "เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2556" รายละเอียด
 เชิญร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2013-14 Student Formula รายละเอียด
 การประกวดสารคดีเชิงข่าว "โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 8" รายละเอียด
 การประกวดหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการผลิต รายละเอียด
 รับสมัครงาน "บ.โกลบอลเทค จก." รายละเอียด
 ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 7" รายละเอียด
 ประชาสัมพันธ์ "การบรรยายพิเศษโดยคุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชพันธ์ (เฒ่าแก่น้อย)" รายละเอียด
 นักศึกษาทุน "บริษัท ทีเอส เทค (ปท.ไทย) จำกัด" พบผู้บริหาร
 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 รายละเอียด
  "หลักเกณฑ์การใช้เงินและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์" รายละเอียด
 ต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย รายละเอียด
 รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา ม.อบ. ประจำปีการศกึษา 2556 รายละเอียด
 รายชื่อนักศึกษาสอบ TOEIC (แบ่งตามกลุ่ม) ใหม่ล่าสุด รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 TOEIC ระเบียบการ/ข้อปฏิบัติในการสอบ รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2 | รายละเอียด 3 | รายละเอียด 4
 ประชาสัมพันธ์ โครงการ Leadership Development Program รายละเอียด
 กำหนดการเข้าเผ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี รายละเอียด
 การแข่งขัน Thailand's Network Security Contest รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่เซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/55 รายละเอียด
 CSR คืออะไร (ปัจจุบันใช้บ่อยในการเขียนโครงการ/สมัครงาน/รับทุน) รายละเอียดเพิ่มเติม
 ใบประกาศเกียรติคุณ เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2012 "นายจักรพันธ์ ไชยมาต" รายละเอียด
 ฐานข้อมูลเงินเดือน ปี 2554-2555 รายละเอียด
 โครงการเสริมสร้างและยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับบุคคลและระดับสถาบัน รายละเอียด
 อบรมและรับสมัครงาน "บ.ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ปท.ไทย) จก." รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 “โครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 6” ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2555 ณ ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 รับฟังการบรรยายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (สวทช.) รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2 | รายละเอียด 3
 นายจักรพันธ์ ไชยมาต รับรางวัล "ทุนการศึกษาเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2012" รายละเอียด | รายละเอียดเพิ่มเติม
 ขอแสดงความยินดีกับนายวิชิต อัณโน รับรางวัลเหรียญรางวัลเรียนดี
 รายชื่อนักศึกษาทุนที่เข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาทุน รายละเอียด
 ขอพบน.ส.ธนิศานันท์และน.ส.นารีรัตน์ ด่วนที่สุด (กยศ.)
 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2555 รายละเอียด
 ขอเชิญร่วมทำบุญประจำปีอุทิศส่วนกุศลแด่คณบดีผู้ก่อตั้ง ประจำปี 2555 รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 ตารางกิจกรรมและใบบันทึกกิจกรรม รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษา (ชั้นปีที่ 2) .. งดการเรียนการสอน..
 เชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" รายละเอียดเพิ่มเติม 1 | รายละเอียดเพิ่มเติม 2
 ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Gen.for Greening Thailand (Bridgestone) รายละเอียด
 ประกาศ สกอ.เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียด
 สัมมนาเชิงวิชาการ University Scholars Leaderships Symposium รายละเอียด
 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ประจำปี 2555 รายละเอียด
 โครงการการแข่งขันซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 เชิญประกวดโครงการสารคดีสั้น "การประกันภัยภาครถบังคับ" รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 ประกาศ สกอ. เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในส.อุดมศึกษา รายละเอียด
 ประกาศ ม.อบ.ระเบียบการแต่งกาย นศ.มอบ. พ.ศ.2555 รายละเอียด
 กำหนดการ "โครงการเครือข่ายวิศวกรครั้งที่ 5" (ใหม่ล่าสุด) รายละเอียด | รายละเอียดเพิ่มเติม
 รายชื่อนักศึกษารับเช็คทุนการศึกษา
 นักศึกษารับใบประกาศ "JobsDB"
 รับสมัครทุนศึกษาต่อปริญญาโท (สวทช.) รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประเทศญี่ปุ่น (มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ) รายละเอียดเพิ่มเติม
 ด่วน..รับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 ด่วนที่สุด..นักศึกษาที่ยังไม่เซ็นแบบยืนยันฯ 2/54 รายละเอียด
 ประกาศ..ด่วน "JobsDB" รายละเอียด
 รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ JobsDB (แต่ละรอบ) รายละเอียด
 เซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ลำดับที่ 501 เป็นต้นไป
 เลื่อนกำหนดการ "SDT career camp" บ.โซนี่ ดีไวซ์ฯ โดยไม่มีกำหนด
 เชิญเข้าร่วมโครงการ "JobsDB เพิ่มความมั่นใจ เตรียมน้องพร้อม..ให้ได้งาน" รายละเอียด
 เซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน กยศ. 2/54
 เลื่อนการเข้าค่ายโครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 5 โดยไม่มีกำหนด
 ด่วนที่สุด..ขยายเวลากู้ยืม กยศ.1/2554
 โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 ประกาศ..เลื่อนการเข้าค่ายโครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 5
 ประกาศ..เลื่อนการเข้าค่ายอบรมฯ รับเหรียญรางวัลเรียนดี (วสท.)
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 5
 โครงการ "ยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนาและจริยธรรม" รายละเอียด | รายละเอียดเพิ่มเติม
 โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2554 รายละเอียดเพิ่มเติม
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี 2554 รายละเอียดเพิ่มเติม
 รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 4เข้าร่วมโครงการ"โลกแห่งความจริงกับการออกแบบ Machine" รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 เชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 สมัีครเข้าร่วมโครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 5 รายละเอียด
 "AYC เตรียมความพร้อมก่อนน้อง On Board 2012" รายละเอียด
 รายชื่อนักศกึษาที่ต้องแก้ไขเอกสาร กยศ. ปี 2551-2553
 ขอเชิญร่วมทำบุญประจำปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ " 1 ก.ย 54"
 โครงการ Love care เพื่อชีวิต/Hot line สายด่วนสุขภาพจิต
 ด่วนที่สุด ..นศ.ทุนให้เปล่า (คณะ) ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
 นศ.กยศ.รหัส 51-53 รายใหม่ เซ็นแบบยืนยัน (ขั้นตอนที่ 3)
 นศ.กยศ. รหัส 54 รายเก่า/รายใหม่ เซ็นแบบยืนยันฯ (ขั้นตอนที่ 3)
 เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ทุนให้เปล่าคณะ
 ..นักศึกษาไม่ชำระเงินกู้ฉุกเฉินคณะฯ.. รายละเอียด
 ..นักศึกษากู้ยืม กยศ. รหัส 51-53 (รายใหม่)..
 ขยายเวลาในการรับสมัครทุนการศึกษา "สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์" รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 ขยายเวลาสมัครทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุนให้เปล่า) รายละเอียด 1 | รายละเอียด 2
 รถโดยสารประจำทาง..ฟรี
 ด่วนที่สุด ..นศ.กู้ยืมกยศ.รายเก่า รหัส 50-53
 ทุนศึกษาต่อ Daejeon University ประเทศเ้กาหลี รายละเอียด
 ทุนการศึกษา (ให้เปล่า) 1/2554 รายละเอียด
 ประกาศ มอบ. เรื่อง ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด
 นายนราธิป สุพัฒน์ธนานนท์ รับรางวัลชมเชยจากสกอ.เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ปี 2553
 ประกาศมอบ."คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนศ.มอบ. ประจำปี 2553" รายละเอียด
 คณะกรรมการดูแลการจัดกิจกรรมรับน้อง ปี 2554 รายละเอียด
 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2553 รายละเอียด
 ประกาศ..นศ.กยศ.รายเก่าที่เปลี่ยนรหัส
 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องนโยบายการจำหน่ายเครื่องใช้และอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักศึกษา รายละเอียด
 ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2552-2553 รายละเอียด
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ "รับน้องและประชุมเชียร์" รายละเอียด
 ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำีปีการศึกษา 2554 รายละเอียด
 ศิษย์เก่าจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
 ด่วนที่สุด..นศ.ทุนบริดจสโตน (รายเก่า) รายละเอียด
 นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาตรวจสอบหนี้ กยศ.
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงาน กยศ.ดีเด่น ประจำปี 2554
 การโอนจ่ายเงินค่าครองชีพ กยศ.
 SMS ALERT กยศ.
 นักศึกษาวิศวฯ รับรางวัลกยศ.ดีเด่น ประจำปี 2552
 รับสมัครนศ.ร่วมงานประชุมวิชาการดาราศาสตร์ รายละเอียด
 แจ้งกำหนดการเข้าเผ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี รายละเอียด
 นศ.วิศวฯ สร้างชื่อเสียง "นายวสันต์ สุระคาย"
 รายชื่อนักศึกษาต้องรับสภาพหนี้ม.อบ. ปีการศึกษา 2/2553
 วิศวฯ นำร่องใช้ FA1 ใน Reg. รายละเอียด
 เชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "2 THNG Camp : IT for Disaster Response" รายละเอียด | รายละเอียดเพิ่มเติม
 รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา ม.อบ. ประจำปีการศึกษา 2554 รายละเอียดเพิ่มเติม
 สมัคร SMS ALEART (กยศ.) รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกวดโครงการพัฒนาคุณภาพ รายละเอียด
 ด่วนที่สุด..ทุนการศึกษาโตชิบา รายละเอียด | รายละเอียดเพิ่มเติม
 นศ.คณะวิศวฯ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2553 รายละเอียด
 ผลการคัดเลือกนักศึกษากองทุน กยศ.ดีเด่น ประจำปี 2552 รายละเอียดเพิ่มเติม 1 | รายละเอียดเพิ่มเติม 2
 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปี 2554 รายละเอียดเพิ่มเติม
 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2554 รายละเอียด
แบบสำรวจความคิดเห็น
  คุณพอใจเว็บงานกิจแค่ไหน?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
  ดูผลโหวต
 แบนเนอร์ต่างๆ
 
 
 

งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353316