สถิติการเข้าใช้งาน
Untitled Document
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
สภา ม.อุบลฯ ยืนยันชื่อนางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) อ่านรายละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติม
ศาลชี้อธิการ ม.อุบลฯ หมิ่นอีกคดี (หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) อ่านรายละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย วินิจฉัยให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอนุญาตให้ผู้อุทธรณ์เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารรายชื่อของประธานและกรรมการที่ร่วมพิจารณาและขอทราบแนวทางการพิจารณาว่าคณะกรรมการกฎษฎีกา ได้นำเอาคำพิพากษาของศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อหารือมาประกอบการพิจารณาให้ความเห็นหรือไม่.. รายละเอียดเพิ่มเติม
ศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขดำที่ บ.27/2557 วันที่ 24 กันยายน 2557 ยกคำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา กรณีสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... รายละเอียดเพิ่มเติม
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗๑ วันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗๐ วันที่ ๑๖-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๘ วันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับประธานสภาอาจารย์คนใหม่แห่ง ม.อุบลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
ข่าวประประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายราชการโดยหลักนิติบุุคลและหลักบุคคล รายละเอียด
ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียด
ระเบียบ ม.อบ.ว่าด้วยการใช้จ่ายการเบิกการเก็บรักษาและการนำเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นส่งกองคลัง พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๖ วันที่ ๑๖-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๕ วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๔ วันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๓ วันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๒ วันที่ ๑๖-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
   
 
ความคิดเห็น
 
คิดดี ทำดี เพื่อพ่อหลวง
 
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ :
 รหัสผ่าน:
 
 
 

สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190