สถิติการเข้าใช้งาน
Untitled Document
Untitled Document
ศาลอาญาอุบลฯ มีคำพิพากษาจำคุกอธิการบดี ม.อุบลฯ ๒ ปี ปรับ ๑๘,๐๐๐ บาท
มีลิงค์เพิ่มเติม<Click>

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๗ วันที่ ๑-๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๖ วันที่ ๑๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๕ วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด
สภามหาวิทยาลัยอุบลฯ มีมติเลื่อนการคัดเลือกอธิการบดี จากเดิมวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด
ข่าวสรรหาอธิการบดี ม.อุบลฯ วันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 1 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๔ วันที่ ๑๖-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด
ศาลจังหวัดอุบลฯ พิพากษาจำคุกอธิการบดี ม.อุบลฯ 2 ปี ปรับ 8 หมื่นบาท ข้อหาหมิ่นประมาทอาจารย์ ให้รอลงอาญา รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖๓ วันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด
 
 
ข่าวประประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายราชการโดยหลักนิติบุุคลและหลักบุคคล รายละเอียด
ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียด
ระเบียบ ม.อบ.ว่าด้วยการใช้จ่ายการเบิกการเก็บรักษาและการนำเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นส่งกองคลัง พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๖ วันที่ ๑๖-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๕ วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๔ วันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๓ วันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๒ วันที่ ๑๖-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
   
 
ความคิดเห็น
 
คิดดี ทำดี เพื่อพ่อหลวง
 
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ :
 รหัสผ่าน:
 
 
 

สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190