สถิติการเข้าใช้งาน
Untitled Document
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๘๒ วันที่ ๑๖-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๘๑ วันที่ ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๘๐ วันที่ ๑๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๗๙ วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๗๘ วันที่ ๑๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๗๗ วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๗๖ วันที่ ๑๖-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๗๕ วันที่ ๑-๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ รายละเอียด
 
 
ข่าวประประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายราชการโดยหลักนิติบุุคลและหลักบุคคล รายละเอียด
ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียด
ระเบียบ ม.อบ.ว่าด้วยการใช้จ่ายการเบิกการเก็บรักษาและการนำเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นส่งกองคลัง พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๖ วันที่ ๑๖-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๕ วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๔ วันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๓ วันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รายละเอียด
สารสภาอาจารย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๒ วันที่ ๑๖-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ รายละเอียด
   
 
ความคิดเห็น
 
คิดดี ทำดี เพื่อพ่อหลวง
 
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
 ชื่อผู้ใช้ :
 รหัสผ่าน:
 
 
 

สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190