ระบบติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

id
ชื่อโครงการ contains
หัวหน้าโครงการ
แผนก/วิชา
งบประมาณ
ปีงบประมาณ
สถานะ
เลขที่หนังสือยืนยันปิดโครงการ contains
วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด
ไฟล์อ้างอิง1 contains
ไฟล์อ้างอิง2 contains
ไฟล์อ้างอิง3 contains
แนบลิงค์ contains
©2013 Faculty of Engineering . All rights reserved.