ฐานข้อมูลโครงานนักศึกษา E-Thesis (ภายนอก)

แสดงผล ข้อมูลโครงงานนักศึกษา  พิมพ์ทางเครื่องพิมพ์   ส่งออกในรูป XML   ส่งออกในรูป CSV

กลับไปยังรายการ 

หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 1689

ลำดับอัตโนมัติ
601
Title/ชื่อเรื่อง
กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากส่วนผสมระหว่างกลีเซอรอลดิบกับขี้เลื่อย
Creator/ผู้จัดทำ
อลงกรณ์ ปูพบุญ,ศราวุธ บุญโปร่ง
Advisor/อาจารย์ที่ปรึกษา
นิติกร พรหมดวง,นิรันดร์ หันไชยุงวา,อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
Depart/ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
Year/ปี
2551
CoverPage/ปก p1260_1.pdf
Abstract/บทคัดย่อ p1260_2.pdf
Catagory/หมวด
MEP 0123

หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 1689

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี