แจ้งซ่อมโทรศัพท์/ไฟฟ้า/ประปา (งานซ่อมบำรุง) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (งานบริการคอมฯ)

สำหรับเจ้าหน้าที่

Login
Password

 

รายการรอซ่อม งานซ่อมบำรุง

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 10 รายการ  
ลำดับ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. รองฯ/คณบดี
1 อ่างล้างมือชำรุด ห้องน้ำชายชั้นล่าง ตึก EN 3 อมต 2018-03-22 14:00:26 3387 แจ้งใหม่
2 แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ EN2 ชั้น 2 ศิริณัฐกาญจน์ 2018-03-21 09:45:30 3385 แจ้งใหม่
3 หลอดไฟขาด EN1 ชั้นล่างห้องทดสอบงานวิศวกรรมการทาง นายนิพัทธ์ หงษ์ทอง 2018-03-21 08:23:40 3396 แจ้งใหม่
4 น้ำแอร์ห้องเรียน EN6202 ยังไหลอยู่ครับ EN6 ชั้น2 ห้อง EN6202 อ.สิริวิชญ์ 2018-03-15 09:46:37 3315 แจ้งใหม่
5 แอร์ไม่เย็น EN3 ชั้น 2 อ.กฤตยา 2018-03-05 11:12:31 2018-03-19 00:00:00 3383 ไม่สามรถซ่อมได้ เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง
6 อ่างชำรุด ห้องน้ำชายด้านใน ชั้น 3 EN 6 ห้องน้ำชายด้านใน ชั้น 3 EN 6 ปาริชาติ ยอดคุณ 2018-02-22 14:31:26 3320 แจ้งใหม่
7 ก๊อกชำรุด ห้องน้ำหญิงด้านใน ชั้น 3 EN3 ห้องน้ำหญิงด้านใน ชั้น 3 EN3 ปาริชาติ ยอดคุณ 2018-02-22 14:22:49 3320 แจ้งใหม่
8 ซ่อมประตูห้องงานวิชาการ งานวิชาการ EN6 ชั้น2 นายอนันต์ รักษาผล 2018-01-31 15:13:43 3315 แจ้งใหม่
9 อ่างล้างเครื่องแก้วมีน้ำรั่ว en2 ชั้น1 ศิริณัฐกาญจน์ 2018-01-12 11:22:20 3385 แจ้งใหม่
10 ชักโครกห้องน้ำชายEN5(ชำรุด) EN5 อภิชาต 2017-12-06 09:13:24 3372 แจ้งใหม่

รายการรอซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 2 รายการ  
ลำดับ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. รองฯ/คณบดี
1 อินเตอร์ที่en4ใช้ไม่ได้ EN4 นิรันดร์ 2017-11-14 09:46:57 3392 แจ้งใหม่
2 การแจ้งซ่อมหลอดไฟชำรุด ห้องประชุมชั้น 3 ธิติกานต์ บุญแข็ง 2017-11-21 11:36:02 3319 แจ้งใหม่

 


พัฒนาโดย..งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี