แจ้งซ่อมโทรศัพท์/ไฟฟ้า/ประปา (งานซ่อมบำรุง) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (งานบริการคอมฯ)

สำหรับเจ้าหน้าที่

Login
Password

 

รายการรอซ่อม งานซ่อมบำรุง

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 12 รายการ  
ลำดับ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. รองฯ/คณบดี
1 ประตูหลังโรงงาน en2 เกร๊ยงศักคิ์ บูญส่ง 2017-09-22 10:14:29 3302 แจ้งใหม่
2 ไฟรอบตึกEN5กลางคืนไม่ติด EN5 เกร๊ยงศักคิ์ บูญส่ง 2017-09-22 10:07:58 3302 แจ้งใหม่
3 แจ้งตรวจเช็คระบบไฟฟ้าห้องผลิตน้ำ RO EN 2 วิศวกรรมเคมี วีระพงษ์ 2017-09-18 10:18:59 2649 แจ้งใหม่
4 ประตูห้องทำงานปิดไม่ได้ EN3 ชั้น 2 อ.อนิรุตต์ 2017-09-04 10:56:03 2017-09-14 00:00:00 3383 ไม้ประตูบวมเบ่งผุผุย ได้อะไหล่พร้อมจัดคิวซ่อม
5 ระบบ ท่อน้ำ อ่างล้างมือชำรุด ภายนอกอาคาร ตึก EN3 อมต ยอดคุณ 2017-08-30 16:04:47 2017-09-14 00:00:00 3378 สะดื้ออ่างเสีย กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
6 ประตูเวลาเปิดมีเสียงดัง ห้อง 6414 อุษณีย์ 2017-05-31 08:24:35 2017-06-01 00:00:00 3330 ชุดสวิงอาร์มประตูเสีย แจ้งงานพัสดุให้จ้างเหมา กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
7 แอร์เสีย ห้อง EN6511 สิทธา 2017-04-05 16:17:50 2017-04-26 00:00:00 3345 คอมแอร์ h26a 3phase เสียไม่มีแรงดูดอัดอากาศ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
8 แอร์มีเสียงดังเวลาเปิด EN2 ชั้น 2 ห้องเรียน ศิริณัฐกาญจน์ 2017-03-29 10:13:34 2017-03-31 00:00:00 3385 หนูเข้าไปทำรังและกัดใบพัดลมคอล์ยเย็นโบรเวอร์ชำรุดแตกหักทั้งสองชุด 4 อัน รอสั่งวื้อ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
9 เปิดแอร์ห้องEN 507 ไม่เย็น EN 507 เกรียงศักดิ์ IE 2017-02-21 14:21:04 2017-04-27 00:00:00 3372 คอมฯแอร์ h41 เสีย กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
10 ไฟไม่ติด อาคาร EN 1 ชั้นล่าง ห้องเรียนEN 1 ห้องทดสอบงานดิน นายนิพัทธ์ หงษ์ทอง 2016-11-01 09:19:22 2016-11-21 00:00:00 3396 ไม่มีบันไดสูงยาวปืนขึ้นรอซื้อ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
11 หลอดไฟขาด en2 นายอดิศักดิ์ 2016-09-06 16:57:01 2016-09-08 00:00:00 3387 หลอดไฟอยู่ที่สูงในช็อบโรงงานไม่มีบันไดปีน กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
12 ประตูหน้าEN5เปิดไม่ได้ EN5 เกรียงศักดิ์ 2016-08-30 08:55:09 2016-09-05 00:00:00 3372 มอเตอร์ไหม้ขดลวดขาดใช้งานไม่ได้ แก้ไขดึงรอก โซ่ปิดเปิดแทน กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง

รายการรอซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 5 รายการ  
ลำดับ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. รองฯ/คณบดี
1 ปั้มลม +ห้องน้ำ หลังโรงงานEN2 - กิตพงษ์ 2017-08-03 15:24:39 ไม่มีชำรุด แจ้งใหม่
2 หลอดไฟเสีย ห้องวิจัย นิตยาพร เลาพิลา 2017-08-03 15:43:01 3319 แจ้งใหม่
3 ซ่อมแอร์เครื่องมือวัด en 3 en 3 นาย นิรันดร์ 2017-09-05 15:07:53 3392 แจ้งใหม่
4 ซ่อมห้องน้ำ EN 4 EN 4 นาย นิรันดร์ 2017-09-05 15:09:42 3392 แจ้งใหม่
5 ซ่อมหลอดไฟล้อม EN 4 EN 4 นาย นิรันดร์ 2017-09-05 15:12:58 3392 แจ้งใหม่

 


พัฒนาโดย..งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี