แจ้งซ่อมโทรศัพท์/ไฟฟ้า/ประปา (งานซ่อมบำรุง) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (งานบริการคอมฯ)

สำหรับเจ้าหน้าที่

Login
Password

 

รายการรอซ่อม งานซ่อมบำรุง

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 16 รายการ  
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. ผู้ปฏิบัติ
3861 EN331 En331 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 2019-10-15 11:26:24 045353309 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3857 โถห้องน้ำหญิง EN3 ชั้น 1 โยก ตึก EN 3 ชั้น 1 อมต 2019-10-02 12:41:13 3378 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3856 ประตูกระจกสวิงห้องงานพัสดุ ชำรุด ห้องงานพัสดุ EN6 ชั้น 2 นางวิลาวัลย์ ซึมเมฆ 2019-10-02 10:04:23 3302 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3851 ซ่อมไฟฟ้า EN1 ชั้นล่าง ห้องทดสอบงานดิน นายนิพัทธ์ หงษ์ทอง 2019-09-27 08:22:33 3369 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3844 เครื่องตะแกรงร่อนทราย(เสีย) EN512 อภิชาติ 2019-09-25 09:44:17 2019-09-30 10:15:51 3372 ตรวจเช็ค tr # buz 41 ช๊อตสั่งซี้อ เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง
รับทราบแล้ว
สมร พัฒนพันธ์
3821 แจ้งซ่อมแอร์ ชั้น 3 ข้างห้องสำนักงานภาควิชา รุจิรา 2019-09-12 19:19:22 2019-09-18 16:43:23 3301 ระบบไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ช๊อตในแผ่นฟาเพดาน เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
รับทราบแล้ว
ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สนั่น จรรยากรณ์,สมร พัฒนพันธ์
3812 ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า en2 ชั้น 1 ห้องเก็บเครื่องแก้ว en2 ชั้น 1 วีระพงษ์ 2019-09-04 10:26:34 2019-09-18 16:36:59 2649 เบรคเกอร์เสียแจ้งเจ้าหน้ท่ีแลปสั่งซื้อ เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง
รับทราบแล้ว
ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สนั่น จรรยากรณ์,สมร พัฒนพันธ์
3700 ตู้เย็นห้องสมุด EN6 ชั้น1 EN6 ประจันบาน 2019-07-24 12:47:47 2019-09-24 14:57:43 3313 เทอร์โมสตาร์ทเสีย แจ้งเจ้าของจัดหาจัดซื้อ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
รับทราบแล้ว
ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สนั่น จรรยากรณ์,สมร พัฒนพันธ์
3694 ติดป้าย ดึง-ผลัก ตามประตูสำนักงาน สำนักงาน /ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2-3-4-5-6 ธีระพงษ์ 2019-07-24 10:19:18 3322 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3675 แอร์ en5 ชั้น 3 ห้อง 535 มีน้ำหยดตลอดเวลา และไม่เย็น En5 ห้อง 535 ธน ทองกลม 2019-07-22 11:37:38 2019-07-30 14:50:55 0918195441 คอถาดน้ำทิ้งรั่ว เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
รับทราบแล้ว
สมร พัฒนพันธ์
3655 กลิ่นส้วมห้องน้ำ ตึก EN 3 ชั้น 1 อมต 2019-07-10 16:32:02 2019-07-23 15:45:43 3378 EN3 ชั้นล่าง มีกลิ่นห้องน้ำไหลเอ่อ เข้าใจว่า ส้วม เต็ม เขียนใบขอจ้างเหมาเสนองานพัสดุดำเนินการ ต่อ เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง
รับทราบแล้ว
ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สนั่น จรรยากรณ์,สมร พัฒนพันธ์
3624 แอร์หน้าห้องพักบัณฑิต 2 เครื่อง en2 ชั้น 2 วีระพงษ์ 2019-06-26 15:47:01 2019-07-18 11:06:33 2649 ข้อต่อคอถาดน้ำทิ้งชำรุดพุพังรั่ว เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
รับทราบแล้ว
ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สนั่น จรรยากรณ์,สมร พัฒนพันธ์
3619 ล้างแอร์ห้องEn3-En4 en3 นิรันดร์ 2019-06-25 15:27:32 3392 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3614 ซ่อมแลป Heat Pump en4 นิรันดร์ 2019-06-24 08:49:40 3392 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3583 พื้นห้องพักอาจารย์ชั้น2EN4 en4 นิรันดร์ 2019-06-17 11:19:34 2019-06-21 00:00:00 3392 พื้กระดานยุบหลายๆห้อง ผู้รับเหมาดำเนินการ
รับทราบแล้ว
ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สนั่น จรรยากรณ์,สมร พัฒนพันธ์
3508 น้ำรั่วฝ้าเพดาน ชั้น 3 en6 ชั้น 3 en6 ด้านสำนักงาน ปาริชาติ ยอดคุณ 2019-05-10 17:07:09 2019-08-06 11:15:59 3320 ผนังห้องปูนมีรอยแตกร้าว เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
รับทราบแล้ว
ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สนั่น จรรยากรณ์,สมร พัฒนพันธ์

รายการรอซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 0 รายการ  
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. ผู้ปฏิบัติ

 


พัฒนาโดย..งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี