แจ้งซ่อมโทรศัพท์/ไฟฟ้า/ประปา (งานซ่อมบำรุง) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (งานบริการคอมฯ)

สำหรับเจ้าหน้าที่

Login
Password

 

รายการรอซ่อม งานซ่อมบำรุง

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 11 รายการ  
ลำดับ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. รองฯ/คณบดี
1 ห้องน้ำหญิง EN6 ชั้น 1 สายฉีกน้ำไม่ไหล EN6 ชั้น 1 สยุมพร 2017-11-20 16:26:16 3314 แจ้งใหม่
2 ขอย้ายผ้าม่าน ห้องประชุมสัมมนา EN6 ผสม สุคนนท์ 2017-11-16 13:26:51 3369 แจ้งใหม่
3 แจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ หัองพักงานโสตฯ ผสม สุคนนท์ 2017-11-16 13:25:02 3369 แจ้งใหม่
4 ซ่อมห้องน้ำen4 EN4 นิรันดร์ 2017-11-14 09:50:30 3392 แจ้งใหม่
5 ย้ายม่าน 6605 หัวหน้า สนง. 2017-11-14 09:19:41 3322 แจ้งใหม่
6 ท่อน้ำอุดตัน ห้องครัว ชั้น 4 อุษณีย์ 2017-11-14 09:08:56 3330 แจ้งใหม่
7 ฟิวส์ปลั๊กพ่วงขาด 6505 EN6 อ. อิทธิศักดิ์ 2017-11-08 22:09:09 3359 แจ้งใหม่
8 โทรศัพท์ระบบเดิมใช้งานไม่ได้คะ ห้อง 6414 ห้อง 6415 อุษณีย์ 2017-11-07 15:05:04 2017-11-08 00:00:00 3330 ตรวจสอบระบบสายสัญญาน เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
9 พัดลมเสีย 6308 อุษณีย์ 2017-10-25 13:18:48 2017-11-08 00:00:00 3330 รออุปกรณ์ใหม่ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
10 แอร์เสียงดัง EN3 ชั้น 2 อ.ประชาสันติ 2017-10-20 09:25:04 2017-11-08 00:00:00 3383 หนูกัดใบพัดลมเสียหายเกิดการเสียศูนย์ รออะไหล่ เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง
11 ติดกระดาน ห้อง 6205(ห้องด้านหลังห้อง Smart Classroom ) ห้อง 6205(ห้องด้านหลังห้อง Smart Classroom ) ณรงค์ฤทธิ์ 2017-10-05 15:18:02 3313 แจ้งใหม่

รายการรอซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 1 รายการ  
ลำดับ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. รองฯ/คณบดี
1 อินเตอร์ที่en4ใช้ไม่ได้ EN4 นิรันดร์ 2017-11-14 09:46:57 3392 แจ้งใหม่

 


พัฒนาโดย..งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี