แจ้งซ่อมโทรศัพท์/ไฟฟ้า/ประปา (งานซ่อมบำรุง) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (งานบริการคอมฯ)

สำหรับเจ้าหน้าที่

Login
Password

 

รายการรอซ่อม งานซ่อมบำรุง

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 14 รายการ  
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. ผู้ปฏิบัติ
4096 เปลี่ยนหลอดไฟ ห้องธุรการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า ห้องธุรการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า อภิญญา แตงอ่อน 2020-03-31 13:52:59 2637 แจ้งใหม่
ยังไม่รับทราบ
4078 เปลี่ยนหลอดไฟ ห้อง 6415 อุษณีย์ 2020-03-27 10:48:17 3330 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
4057 แอร์ไม่เย็น ห้องธุรการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ห้องธุรการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ EN6 ชั้น 3 อภิญญา แตงอ่อน 2020-03-20 10:22:00 2637 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
4056 แอร์ ห้อง Server เสีย EN6 ชั้น 4 ประจันบาน 2020-03-18 13:53:20 3313 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
4055 โถปัสสวะห้องน้ำชาย(ด้านนอก) อาคารEN6 ชั้น 3 น้ำไม่ไหล ห้องน้ำชาย(ด้านนอก) อาคารEN6 ชั้น 3 ปาริชาติ ยอดคุณ 2020-03-16 11:53:13 3320 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
4054 โถปัสสวะห้องน้ำชาย(ด้านใน) อาคารEN6 ชั้น 3 น้ำไม่ไหล อาคารEN6 ชั้น 3 ปาริชาติ ยอดคุณ 2020-03-16 11:52:05 3320 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
4053 ๊ก๊อกอ่างล้างมือห้องน้ำหญิงด้านนอก EN6ชั้น3นำ้ไม่ไหล น้องน้ำหญิง(ด้านนอก)อาคารEN6ชั้น3 ปาริชาติ ยอดคุณ 2020-03-16 11:49:29 3320 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
4051 พัดลมห้อง 6302 ชำรุด ห้อง 6302 ชำรุด ปาริชาติ ยอดคุณ 2020-03-16 11:45:51 2020-03-25 15:14:43 3320 พัดลมเป็นคุรุภัณฑ์สั่งซื้อไม่ได้ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
รับทราบแล้ว
สนั่น จรรยากรณ์
4017 แอร์ไม่เย็น ห้องงานบัณฑิตศึกษา ปาริชาติ ยอดคุณ 2020-03-02 09:04:44 2020-03-10 15:40:16 3320 ตรวจเช็คคอมฯแอร์ไม่เสื่อมสภาพแรงอัดไม่ได้ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
รับทราบแล้ว
ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สนั่น จรรยากรณ์,สมร พัฒนพันธ์
4016 ซ่อมโทรศัพท์ ห้องพักอาจารย์ EN6414 ห้องพักอาจารย์ EN6414 ขนิษฐา แก้วแดง 2020-02-26 15:25:50 2020-03-02 15:42:52 0894022886 ระบบเดิมๆตอนนี้เชื่อมต่อสัญญานยังไม่ได้ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
รับทราบแล้ว
สมร พัฒนพันธ์
3999 แจ้งซ่อมโทรศัพท์ งานสารบรรณ เฉลิมพร 2020-02-03 15:48:24 2020-03-05 11:42:11 3300 ระบบสัญญานตู้สาขาไม่เชื่อมต่อกันกำลังหาสาเหตุ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
รับทราบแล้ว
สมร พัฒนพันธ์
3998 โทรศัพท์ระบบเดิมมีเสียงสัญญาณดังเป็นระยะๆ ห้อง6413 ห้อง 6414 และห้อง6415 อุษณีย์ 2020-01-28 11:19:46 3330 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3941 แอร์​ไม่เย็น​ และพัดลมชำรุด​ ห้อง​ 535 EN5 ห้อง​ 535 อ. กิตติมา 2019-11-26 23:42:51 0830720211 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3821 แจ้งซ่อมแอร์ ชั้น 3 ข้างห้องสำนักงานภาควิชา รุจิรา 2019-09-12 19:19:22 2019-09-18 16:43:23 3301 ระบบไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ช๊อตในแผ่นฟาเพดาน เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
รับทราบแล้ว
ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สนั่น จรรยากรณ์,สมร พัฒนพันธ์

รายการรอซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 1 รายการ  
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. ผู้ปฏิบัติ
3912 เครื่องเปิดแล้วมีควันขึ้น งานบัณฑิต 2019-11-11 09:00:00 0000-00-00 00:00:00 - power supply ไหม้ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
ยังไม่รับทราบ
ประจันบาน อ่อนสนิท

 


พัฒนาโดย..งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี