แจ้งซ่อมโทรศัพท์/ไฟฟ้า/ประปา (งานซ่อมบำรุง) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (งานบริการคอมฯ)

สำหรับเจ้าหน้าที่

Login
Password

 

รายการรอซ่อม งานซ่อมบำรุง

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 12 รายการ  
ลำดับ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. รองฯ/คณบดี
1 ซ่อมแอร์ ห้องที่ CLB1 ชั้น 2 ผดุง กิจแสวง 2018-07-13 09:33:19 0885950683 แจ้งใหม่
2 ปลั๊กไฟชำรุด EN3 ชั้น 2 อ.ทรงสุภา 2018-07-12 19:11:40 3383 แจ้งใหม่
3 หลอดไฟไม่ติด EN3 ชั้น 2 ชยาภัสร์ 2018-07-12 19:03:40 3383 แจ้งใหม่
4 หลังคาตึก EN4 EN4 นิรันดร์ 2018-07-05 11:16:31 3392 แจ้งใหม่
5 หลอดไฟฟ้าภายในอาคารเรียนรวม 1 (CLB 1)ไม่ตืด CLB 1 วิชชุกร 2018-06-21 09:33:11 2602 แจ้งใหม่
6 ห้องน้ำ ห้องน้ำนักศึกษาชาย ชั้น 5 วนิดา ยิ่งไพบูลย์สุข 2018-06-20 10:30:54 2018-07-11 00:00:00 3302 วาล์วชักโครกเสีย ไม่มีอะไหล่ เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง
7 เปลี่ยนหลอดไฟ EN(ห้อง510,511,512,524,526) EN 5 เกรียงศักดิ์ IE 2018-06-18 10:14:48 3372 แจ้งใหม่
8 หลอดไฟขาด En 1 เกรียงไกร บุญใส 2018-06-13 15:06:01 3396 แจ้งใหม่
9 มีน้ำหยดจากฝ้าเพดาน ห้องพักอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 6510 ณัฐยา 2018-06-08 13:09:14 3361 แจ้งใหม่
10 เปลี่ยนหลอดไฟ ห้องงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 EN6 ห้องงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 EN6 ปาริชาติ ยอดคุณ 2018-05-28 16:06:02 3320 แจ้งใหม่
11 ตรวจสอบน้ำรั่วที่เพดานหลังคาชั้น3 EN 6 รวม 3 จุด (ด่วนค่ะกลัวพัง) ชั้น 3 EN 6 ปาริชาติ ยอดคุณ 2018-05-01 14:40:12 2018-05-17 00:00:00 3320 สำรวจแล้วรอดำเนินการแก้ไข เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
12 แอร์ไม่เย็น EN3 ชั้น 2 อ.กฤตยา 2018-03-05 11:12:31 2018-03-19 00:00:00 3383 ไม่สามรถซ่อมได้ เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง

รายการรอซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 3 รายการ  
ลำดับ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. รองฯ/คณบดี
1 อินเตอร์ที่en4ใช้ไม่ได้ EN4 นิรันดร์ 2017-11-14 09:46:57 3392 แจ้งใหม่
2 การแจ้งซ่อมหลอดไฟชำรุด ห้องประชุมชั้น 3 ธิติกานต์ บุญแข็ง 2017-11-21 11:36:02 3319 แจ้งใหม่
3 คอมห้อง 6203 6203 อารยา 2018-05-16 13:56:44 3359 แจ้งใหม่

 


พัฒนาโดย..งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี