แจ้งซ่อมโทรศัพท์/ไฟฟ้า/ประปา (งานซ่อมบำรุง) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (งานบริการคอมฯ)

สำหรับเจ้าหน้าที่

Login
Password

 

รายการรอซ่อม งานซ่อมบำรุง

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 14 รายการ  
ลำดับ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. รองฯ/คณบดี
1 แอร์ไม่เย็น ห้อง en6201 en6 ชั้น2 ครับ อาจารย์ประจำวิชา/งานวิชาการคณะ 2019-03-22 15:49:38 3315 แจ้งใหม่
2 หลอดไฟห้องเรียนไม่ติด (ด่วนใกล้สอบภาคค่ำแล้วครับ) en6 ชั้น2 ครับ อาจารย์ประจำวิชา/งานวิชาการ 2019-03-21 10:03:00 2019-03-22 00:00:00 3315 ไม่มีวัสดุ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
3 แอร์ไม่เย็น ห้องธุรการภาค ชั้น 3 อุษณีย์ 2019-03-14 09:24:16 2019-03-22 00:00:00 3330 เติมน้ำยาไม่ได้ตามพิกัดระบบทำงานหยุดกระทันหัน ผู้รับเหมาดำเนินการ
4 หลอดไฟเสีย EN2 ลออง 2019-02-14 08:36:54 2019-02-28 00:00:00 0895315781 รอวัสดุ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
5 หลอดไฟ6511 En6511 อิทธิพงศ์ 2019-01-17 09:51:42 2019-02-28 00:00:00 3337 รอวัสดุ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
6 แอร์ห้องบรรยาย En2 ไม่เย็น EN2 ชั้น 2 วีระพงษ์ 2019-01-08 11:08:52 2019-02-28 00:00:00 2649 รอซื้ออุปกรณ์ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
7 ประตูห้องนำ้หญิง ปิดไม่ได้จ้า ชั้น 1 En6 สยุมพร 2019-01-07 16:33:53 2019-03-22 00:00:00 3314 ชำรุด เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง
8 แจ้งซ่อมตะแกรงฝาท่อระบายน้ำ EN3 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 2018-11-29 16:16:57 045353309 แจ้งใหม่
9 หลอดไฟห้อง 6201 6201 ทิพวรรณ 2018-11-23 13:34:22 2019-03-22 00:00:00 3345 ไม่มีวัสดุ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
10 ย้ายฉากรับภาพโปรเจคเตอร์ ห้อง 6206 ณรงค์ฤทธิ์ มาจันทร์ 2018-11-12 12:39:53 2019-03-22 00:00:00 2622 รอ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
11 แจ้งย้ายจุดยึดขาโปรเจคเตอร์ 6202 งานโสตฯ(ผสม สุคนนท์) 2018-10-12 10:30:37 2019-03-22 00:00:00 3369 รอ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
12 เปลี่ยนหลอดไฟ LED EN4 ชยาภัสร์ 2018-10-01 11:29:53 2019-03-22 00:00:00 3383 ไม่มีหลอด ได้อะไหล่พร้อมจัดคิวซ่อม
13 ตรวจสอบน้ำรั่วที่เพดานหลังคาชั้น3 EN 6 รวม 3 จุด (ด่วนค่ะกลัวพัง) ชั้น 3 EN 6 ปาริชาติ ยอดคุณ 2018-05-01 14:40:12 2018-05-17 00:00:00 3320 สำรวจแล้วรอดำเนินการแก้ไข เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
14 แอร์ไม่เย็น EN3 ชั้น 2 อ.กฤตยา 2018-03-05 11:12:31 2018-03-19 00:00:00 3383 ไม่สามรถซ่อมได้ เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง

รายการรอซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 10 รายการ  
ลำดับ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. รองฯ/คณบดี
1 อินเตอร์ที่en4ใช้ไม่ได้ EN4 นิรันดร์ 2017-11-14 09:46:57 3392 แจ้งใหม่
2 การแจ้งซ่อมหลอดไฟชำรุด ห้องประชุมชั้น 3 ธิติกานต์ บุญแข็ง 2017-11-21 11:36:02 3319 แจ้งใหม่
3 คอมห้อง 6203 6203 อารยา 2018-05-16 13:56:44 3359 แจ้งใหม่
4 สาย vga ไม่ทำงาน en6301 อารยา 2018-09-16 10:10:21 2654 แจ้งใหม่
5 ระบบอินเตอร์เน็ต en1 EN1 นิพัทธ์ หงษ์ทอง 2018-10-24 11:05:20 2641 แจ้งใหม่
6 เปิดหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติดและเครื่องปริ็นเตอร์ปริ๊นไม่ออก งานบัณฑิตศึกษา ปาริชาติ ยอดคุณ 2018-10-30 14:05:47 3320 แจ้งใหม่
7 เครื่องฉายภาพ 3มิติห้อง EN6302 ชำรุด EN6302 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 2018-11-29 16:21:26 045353309 แจ้งใหม่
8 Projector ชำรุด ห้อง 6206 EN6 คมสันต์ รัตนกิจสุนทร 2018-12-26 20:34:55 0926845885 แจ้งใหม่
9 ไมค์โครโฟน 6205B ณัฐยา พูนสุวรรณ 2019-01-22 11:07:53 3361 แจ้งใหม่
10 โปรเจคเตอร์ 6506 ณัฐยา พูนสุวรรณ 2019-01-22 11:09:21 3361 แจ้งใหม่

 


พัฒนาโดย..งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี