แจ้งซ่อมโทรศัพท์/ไฟฟ้า/ประปา (งานซ่อมบำรุง) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (งานบริการคอมฯ)

สำหรับเจ้าหน้าที่

Login
Password

 

รายการรอซ่อม งานซ่อมบำรุง

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 17 รายการ  
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. ผู้ปฏิบัติ
3947 ท่อแตก ห้องหน้ำหญิง ชั้น 1 EN6 สยุมพร 2019-12-02 09:52:18 3314 แจ้งใหม่
ยังไม่รับทราบ
3941 แอร์​ไม่เย็น​ และพัดลมชำรุด​ ห้อง​ 535 EN5 ห้อง​ 535 อ. กิตติมา 2019-11-26 23:42:51 0830720211 แจ้งใหม่
ยังไม่รับทราบ
3940 จอฉายภาพห้อง​ 523​ หลุด ตึก​ EN5​ ห้อง​ 523 อ. กิตติ​มา​ 2019-11-26 23:35:44 0830720211 แจ้งใหม่
ยังไม่รับทราบ
3919 ที่กดชักโครกหัก และ ท่อระบายใต้โถฉี่ ตึก EN 3 ชั้น 2 ห้องน้ำชาย อมต 2019-11-19 16:01:22 3378 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3914 กุญแจ-ประตูลูกปิด ชำรุด ห้องพักอาจารย์ EN6 ชั้น6 อ.นันทวัฒน์ วีระยุทธ 2019-11-12 15:35:07 2019-11-20 16:15:57 3383 กุญแจสำรองไม่มีต้องถอดเปลี่ยน แม่และลูกกุญแจใหม่ รอ วัสดุสั่งซื้อ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
รับทราบแล้ว
สนั่น จรรยากรณ์
3911 ประตูเสีย EN 2 อารยา 2019-11-08 09:34:44 2019-11-20 16:14:43 3342 โช๊คประตูชำรุด รอสั่งซื้ออะไร กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
รับทราบแล้ว
สนั่น จรรยากรณ์
3909 ฝารองนั่งชักโครก สำนักงาน ห้องน้ำชาย ชั้น 2 หัวหน้าสำนักงานฯ 2019-11-06 16:12:02 2019-11-20 16:17:47 3322 ชำรุด ขนาดฝาไม่ได้ค่ะต้องรอสั่งซื้อ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
รับทราบแล้ว
สนั่น จรรยากรณ์
3844 เครื่องตะแกรงร่อนทราย(เสีย) EN512 อภิชาติ 2019-09-25 09:44:17 2019-09-30 10:15:51 3372 ตรวจเช็ค tr # buz 41 ช๊อตสั่งซี้อ เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง
รับทราบแล้ว
สมร พัฒนพันธ์
3821 แจ้งซ่อมแอร์ ชั้น 3 ข้างห้องสำนักงานภาควิชา รุจิรา 2019-09-12 19:19:22 2019-09-18 16:43:23 3301 ระบบไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ช๊อตในแผ่นฟาเพดาน เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
รับทราบแล้ว
ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สนั่น จรรยากรณ์,สมร พัฒนพันธ์
3812 ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า en2 ชั้น 1 ห้องเก็บเครื่องแก้ว en2 ชั้น 1 วีระพงษ์ 2019-09-04 10:26:34 2019-09-18 16:36:59 2649 เบรคเกอร์เสียแจ้งเจ้าหน้ท่ีแลปสั่งซื้อ เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง
รับทราบแล้ว
ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สนั่น จรรยากรณ์,สมร พัฒนพันธ์
3700 ตู้เย็นห้องสมุด EN6 ชั้น1 EN6 ประจันบาน 2019-07-24 12:47:47 2019-09-24 14:57:43 3313 เทอร์โมสตาร์ทเสีย แจ้งเจ้าของจัดหาจัดซื้อ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
รับทราบแล้ว
ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สนั่น จรรยากรณ์,สมร พัฒนพันธ์
3694 ติดป้าย ดึง-ผลัก ตามประตูสำนักงาน สำนักงาน /ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2-3-4-5-6 ธีระพงษ์ 2019-07-24 10:19:18 3322 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3675 แอร์ en5 ชั้น 3 ห้อง 535 มีน้ำหยดตลอดเวลา และไม่เย็น En5 ห้อง 535 ธน ทองกลม 2019-07-22 11:37:38 2019-07-30 14:50:55 0918195441 คอถาดน้ำทิ้งรั่ว เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
รับทราบแล้ว
สมร พัฒนพันธ์
3624 แอร์หน้าห้องพักบัณฑิต 2 เครื่อง en2 ชั้น 2 วีระพงษ์ 2019-06-26 15:47:01 2019-07-18 11:06:33 2649 ข้อต่อคอถาดน้ำทิ้งชำรุดพุพังรั่ว เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
รับทราบแล้ว
ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สนั่น จรรยากรณ์,สมร พัฒนพันธ์
3619 ล้างแอร์ห้องEn3-En4 en3 นิรันดร์ 2019-06-25 15:27:32 3392 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3614 ซ่อมแลป Heat Pump en4 นิรันดร์ 2019-06-24 08:49:40 3392 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3508 น้ำรั่วฝ้าเพดาน ชั้น 3 en6 ชั้น 3 en6 ด้านสำนักงาน ปาริชาติ ยอดคุณ 2019-05-10 17:07:09 2019-08-06 11:15:59 3320 ผนังห้องปูนมีรอยแตกร้าว เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
รับทราบแล้ว
ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สนั่น จรรยากรณ์,สมร พัฒนพันธ์

รายการรอซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 1 รายการ  
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. ผู้ปฏิบัติ
3912 เครื่องเปิดแล้วมีควันขึ้น งานบัณฑิต 2019-11-11 09:00:00 0000-00-00 00:00:00 - power supply ไหม้ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
ยังไม่รับทราบ
ประจันบาน อ่อนสนิท

 


พัฒนาโดย..งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี