แจ้งซ่อมโทรศัพท์/ไฟฟ้า/ประปา (งานซ่อมบำรุง) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอรและอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
/ห้องประชุม(งานคอม/งานโสต)

สำหรับเจ้าหน้าที่

Login
Password

 

 

  ตารางเวรซ่อมด่วน

 

รายการรอซ่อม งานซ่อมบำรุง

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 16 รายการ    
รายการที่
ระบุวันนัดเข้าบริการ
รายการที่
ระบุวันที่เข้าบริการ
รายการที่
ระบุการวิเคราะห์ อาการเสีย
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง อาการเสีย สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง โทรศัพท์ ข้อมูลการตรวจเบื้องต้น หัวหน้า สนง. งานซ่อมบำรุง วันที่รับทราบ วันที่นัดหมาย วันที่เข้าดำเนินการ ผู้รับเรื่อง/ปฏิบัติ การวิเคราะห์อาการเสีย สถานะ
5355 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ EN7 ตามรายการ 1.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 3 ชุด ราคารวม 1800 บาท 1.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 11 ชุด ราคารวม 8800 บาท 1.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 42000 บีทียู จำนวน 27 ชุด ราคารวม 27000 บาท 1.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48000 บีทียู จำนวน 6 ชุด ราคารวม 7200 บาท ราคาสินค้า 41,869 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,930 บาท ราคารวม 44,800 บาท en 7 วิชชุกร 2023-02-07 10:49:41 0829375746
ยังไม่รับทราบ

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5354 เปลี่ยนก๊อกน้ำ en2 ชั้น1 เปลี่ยนก๊อกน้ำ en2 ชั้น1 ห้องแลปเคมี เนื่องจากมีน้ำไหลตลอดเวลาปิดไม่ได้ 1) เปลี่ยนก๊อกน้ำ 1 จุด 2) ซิงค์รั่ว 1 จุด En2 ชั้น1 ศิริณัฐกาญจน์ 2023-02-06 11:01:58 2649
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5353 น้ำไหลไม่หยุด น้ำไหลไม่หยุด ห้องน้ำอาจารย์ชายชั้น 4 อุษณีย์ 2023-02-02 16:05:40 3330
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5352 โทรศัพท์ชำรุด โทรศัพท์ ห้องงานบัณฑิตศึกษา ชั้น3 ตึก EN6 หมายเลขภายในไม่มีเสียงและไม่มีสัญญาณโทรเข้า (หน้าจอดับ) ห้องงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 หมายเลขภายใน 2611 ไทวัลย์ กองสิน 2023-02-02 14:03:18 3320
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5351 ไฟส่องสว่างรอบอาคาร EN5 ไม่ติด ไฟส่องสว่างรอบอาคาร EN5 ไม่ติด EN5 อภิชาต แสนชัย 2023-02-02 10:12:16 3372
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5349 หน้าต่างห้อง en7115 บานพับหน้าต่างห้อง EN7115 เสีย ไม่สามารถปิดได้ En7115 อ.มงคล 2023-01-31 15:49:07 0814487184
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5318 กระเบื้องห้องน้ำหลุด กระเบื้องห้องน้ำร่อนหลุดออกจากพื้น อันตรายต่อการใช้งาน ตึกเจ็ด ชั้นสาม ห้องน้ำหญิงนักศึกษา อารยา 2022-12-26 10:24:01 0885803954 แกะถอดแผ่นที่แตกและร่อนเบ่งบวมออกรอการแก้ไขแจ้ง งานพัสดุดำเนินการจ้างเหมาต่อไป
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5303 น้ำรั่ว ตรงเพดาน โซนนั่งอ่าน น้ำรั่ว ตรงเพดาน โซนนั่งอ่าน ห้องสมุด สยุมพร 2022-11-30 16:25:03 3314 ท่อน้ำประปาเข้าตึกสนิมกัดกร่อนและสนิมบวมอุดรอยรั่ว หยุดหยดแล้ว
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5270 ระบบ Fire Alarm System EN7 ระบบไม่ทำงาน ชั้น 1 ห้อง ควบคุม ผดุง กิจแสวง 2022-11-24 10:50:56 0885950683
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5258 แจ้งซ่อมห้องน้ำ ห้องน้ำนักศึกษาชาย EN 6 ชั้น 2 เพดานฝ้ามีรอยน้ำ ซึ่งน้ำไหลลงมาจากห้องน้ำนักศึกษาชายชั้น 3 ทำให้เพดานฝ้า ห้องน้ำนักศึกษาชายชั้น 2 ชำรุด มีวิธีแก้ไขให้น้ำจากชั้น 3 ไม่ไหลลงมาชั้น 2 ไหม ห้องน้ำนักศึกษาชาย อาคาร EN6 ชั้น 2 วนิดา 2022-11-04 13:31:50 2675
รับทราบแล้ว

รับทราบแล้ว
09-11-2565 ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5257 แจ้งซ่อมห้องน้ำ ห้องน้ำนักศึกษาหญิง ชั้น 2 มีน้ำรั่วลงมาจากห้องน้ำนักศึกษาหญิงชั้น 3 ทำให้เพดานฝ้ามีรอยน้ำ น้ำหยดลงมาตรงอ่างล้างมือ ยังไม่หยุด ยังหยดตลอดเวลา ห้องน้ำนศ.หญิง ชั้น 2 วนิดา 2022-11-04 13:27:23 2675
รับทราบแล้ว

รับทราบแล้ว
09-11-2565 ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5231 น้ำซึมเข้าผนัง ห้องco-working น้ำซึมเข้าผนัง ห้องco-working co working สยุมพร 2022-09-29 09:22:23 3314 ผนังปูนมีรอยร้าวแตก
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5224 น้ำรั่วซึม EN7201 น้ำรั่วซึมฝั่งหน้าต่าง EN7201 นักรบ 2022-09-20 12:12:59 0925521492 ผนังกำแพงห้องอาคารแตกร้าว ฝนตกจะมีน้ำซึมเข้าเคยให้ งานอาคารของ ม.อบมาแก้ไขไปครั้งหนึ่งแล้ว
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5209 ฝ้าเพดาน ทางเดินก่อนถึงข้างห้องเขียนแบบ 6503 ฝ้าเพดานมีน้ำซึม สาเหตุเกิดจากการทำความสะอาดพื้น ของชั้น 6 จึงทำให้น้ำไหลลงจากท่อน้ำ ทำให้ฝ้าเพดานเป็นรู EN6 ชั้น 5 วนิดา 2022-09-08 11:54:57 2675
รับทราบแล้ว

รับทราบแล้ว
15-09-2565 ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5119 ถังพักน้ำชักโครก En7 ชั้น 3 ห้องน้ำชาย ถังพักน้ำชักโครก En7 ชั้น 3 (ห้องน้ำชาย) EN7 ชั้น 3 วิชชุกร 2022-07-11 13:45:18 0850970646 อ่างพักน้ำแตกร้าวซึมรั่วแจ้งงานพัสดุจัดหาอุปกรณ์และจ้าง เหมาเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5039 น้ำรั่วบริเวณเพดานห้องน้ำหญิงชั้น 3 ด้านห้องเรียน น้ำรั่วบริเวณเพดานห้องน้ำหญิงในช่วงเวลาฝนตก ห้องน้ำหญิง ด้านห้องเรียน ชั้น 3 ปาริชาติ ยอดคุณ 2022-05-25 09:55:15 3320 หาจุดรั่วยังไม่เจอ
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง

รายการรอซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 4 รายการ    
รายการที่
ระบุวันนัดเข้าบริการ
รายการที่
ระบุวันที่เข้าบริการ
รายการที่
ระบุการวิเคราะห์ อาการเสีย
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง อาการเสีย สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง โทรศัพท์ ข้อมูลอาการเสียเบื้องต้น หัวหน้า สนง. งานซ่อมบำรุง วันที่รับทราบ วันที่นัดหมาย วันที่เข้าดำเนินการ ผู้รับเรื่อง/ปฏิบัติ การวิเคราะห์อาการเสีย สถานะ
5315 network port ไม่มีสัญญาณ พอร์ตอีเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณ 7308 อารยา 2022-12-15 09:30:13 0885803954
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5256 แจ้ง สาย HDMI ชำรุด สาย HDMI ห้อง EN6401 ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ EN6401 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 2022-11-04 11:52:30 045353309
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5251 แอร์ไม่เย็น แอร์ไม่เย็น EN6507 ตะวันฉาย 2022-11-01 10:02:42 353300
รับทราบแล้ว

รับทราบแล้ว
29-11-2565 ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ ณรงค์ฤทธิ์ มาจันทร์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5225 แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ หลอดไฟชำรุด ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ชั้น 2 อาคาร EN 6 เฉลิมพร 2022-09-21 11:03:30 3300
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่

 


พัฒนาโดย..งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี