แจ้งซ่อมโทรศัพท์/ไฟฟ้า/ประปา (งานซ่อมบำรุง) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (งานบริการคอมฯ)

สำหรับเจ้าหน้าที่

Login
Password

 

รายการรอซ่อม งานซ่อมบำรุง

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 19 รายการ  
ลำดับ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. รองฯ/คณบดี
1 อ่างล้างเครื่องแก้วมีน้ำรั่ว en2 ชั้น1 ศิริณัฐกาญจน์ 2018-01-12 11:22:20 3385 แจ้งใหม่
2 แอร์็ห้องสตาฟ ห้องสมุด ไม่เย็นค่ะ ห้องสมุด สยุมพร 2018-01-08 15:02:21 3314 แจ้งใหม่
3 สายชำระรั่ว ห้องน้ำชาย ด้านในชั้น 3 EN6 ปาริชาติ ยอดคุณ 2018-01-04 09:57:25 3320 แจ้งใหม่
4 ห้องน้ำชาย EN6 ชั้น 1 ท่อน้ำรั่ว ห้องน้ำชาย EN6 ชั้น 1 สยุมพร 2018-01-03 10:42:59 3314 แจ้งใหม่
5 หลอดไฟหน้าห้องเรียนชั้น 3 อาคาร EN6 ไม่ติด (ด่วน) อาคาร EN6 ห้อง EN6301, 6302, 6303 นายอนันต์ รักษาผล (ด่วนด้วยครับ) 2017-12-14 17:04:28 3315 แจ้งใหม่
6 อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงท่อตัน ห้องน้ำหญิงชั้น 1 en 6 สยุมพร 2017-12-14 14:48:42 3314 แจ้งใหม่
7 แอร์เสีย en6 ชั้น 1 สยุมพร 2017-12-14 14:45:43 3314 แจ้งใหม่
8 ชักโครกห้องน้ำชายEN5(ชำรุด) EN5 อภิชาต 2017-12-06 09:13:24 3372 แจ้งใหม่
9 ประตูม้วนEN5 เปิดไม่ได้ EN5 เกร๊ยงศักคิ์ บูญส่ง 2017-12-04 10:00:57 3372 แจ้งใหม่
10 แอร์ไม่เย็น 6505 ทั้งสองเครื่อง EN6 ชั้น 5 ห้องเรียน 6505 สุมาลี 2017-11-30 13:18:21 3343 แจ้งใหม่
11 ห้องน้ำ EN4 EN4 นิรันดร์ 2017-11-29 08:58:58 3392 แจ้งใหม่
12 หลอดไฟขาด EN1 ชั้นล่าง นายนิพัทธ์ หงษ์ทอง 2017-11-29 08:26:40 3396 แจ้งใหม่
13 พัดลมดูดในห้องน้ำ ห้องน้ำบุคคลากร ชั้น 5 สิทธา 2017-11-28 15:30:49 2017-11-29 00:00:00 3345 ททร่้ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
14 เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยดลงที่พื้นห้อง ห้องธุรการภาควิชา ชั้น 3 ไทวัลย์ กองสิน 2017-11-24 16:26:00 2017-11-29 00:00:00 3329 ผปแแ เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง
15 ขอย้ายผ้าม่าน ห้องประชุมสัมมนา EN6 ผสม สุคนนท์ 2017-11-16 13:26:51 2017-11-29 00:00:00 3369 ฝใใมท เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
16 ย้ายม่าน 6605 หัวหน้า สนง. 2017-11-14 09:19:41 2017-11-29 00:00:00 3322 ทมใฝ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
17 พัดลมเสีย 6308 อุษณีย์ 2017-10-25 13:18:48 2017-11-08 00:00:00 3330 รออุปกรณ์ใหม่ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
18 แอร์เสียงดัง EN3 ชั้น 2 อ.ประชาสันติ 2017-10-20 09:25:04 2017-11-08 00:00:00 3383 หนูกัดใบพัดลมเสียหายเกิดการเสียศูนย์ รออะไหล่ เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง
19 ติดกระดาน ห้อง 6205(ห้องด้านหลังห้อง Smart Classroom ) ห้อง 6205(ห้องด้านหลังห้อง Smart Classroom ) ณรงค์ฤทธิ์ 2017-10-05 15:18:02 2017-11-29 00:00:00 3313 สวง เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง

รายการรอซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 2 รายการ  
ลำดับ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. รองฯ/คณบดี
1 อินเตอร์ที่en4ใช้ไม่ได้ EN4 นิรันดร์ 2017-11-14 09:46:57 3392 แจ้งใหม่
2 การแจ้งซ่อมหลอดไฟชำรุด ห้องประชุมชั้น 3 ธิติกานต์ บุญแข็ง 2017-11-21 11:36:02 3319 แจ้งใหม่

 


พัฒนาโดย..งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี