แจ้งซ่อมโทรศัพท์/ไฟฟ้า/ประปา (งานซ่อมบำรุง) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (งานบริการคอมฯ)

สำหรับเจ้าหน้าที่

Login
Password

 

รายการรอซ่อม งานซ่อมบำรุง

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 24 รายการ  
ลำดับ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. รองฯ/คณบดี
1 แจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศในห้องพัสดุใช้งานไม่ได้ ห้องพัสดุ สุมาลินี จิตร์สายไหม 2018-11-19 11:38:01 2609 แจ้งใหม่
2 ไฟกระพริบอ่านหนังสือไม่ได้จ้า ห้อง 24 ชั่วโมง ชั้น 1 EN6 สยุมพร 2018-11-18 12:50:42 3314 แจ้งใหม่
3 ระบบไฟฟ้า ปั๋มลมตึก En2 En2 นาย สุนัน จรรยากรณ์ 2018-11-14 09:11:58 3387 แจ้งใหม่
4 หลอดไฟห้องน้ำอาจารย์หญิง ชั้น 6 ห้องน้ำอาจารย์หญิง ชั้น 6 อ.ธารชุดา 2018-11-13 09:39:27 3358 แจ้งใหม่
5 ย้ายฉากรับภาพโปรเจคเตอร์ ห้อง 6206 ณรงค์ฤทธิ์ มาจันทร์ 2018-11-12 12:39:53 2622 แจ้งใหม่
6 ห้องน้ำหญิงไม่มีประตู ชั้น 1 En6 สยุมพร 2018-11-05 14:01:43 3314 แจ้งใหม่
7 แอร์ห้อง515ไม่เย็น EN515 อภิชาต 2018-11-02 11:39:38 3372 แจ้งใหม่
8 แอร์ห้อง515ไม่เย็น EN515 อภิชาต 2018-11-02 11:39:38 3372 แจ้งใหม่
9 หลอดไฟห้อง EN515ไม่ติดครับ EN515 เกร๊ยงศักคิ์ บูญส่ง 2018-11-02 11:09:43 3372 แจ้งใหม่
10 ที่กดน้ำชักโครกไหลไม่หยุด ห้องน้ำหญิงด้านในชั้น3 ปาริชาติ ยอดคุณ 2018-10-30 14:02:49 3320 แจ้งใหม่
11 หลังคาตึก EN4 EN4 นิรันดร์ 2018-10-17 15:14:43 3392 แจ้งใหม่
12 แจ้งย้ายจุดยึดขาโปรเจคเตอร์ 6202 งานโสตฯ(ผสม สุคนนท์) 2018-10-12 10:30:37 3369 แจ้งใหม่
13 ชักโครกห้องน้ำชายน้ำไหลไม่หยุด ชั้น 1 En6 สยุมพร 2018-10-09 14:13:22 3314 แจ้งใหม่
14 ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำหญิง ห้องน้ำหญิง ชั้น1 EN6 สยุมพร 2018-10-09 14:12:38 3314 แจ้งใหม่
15 เปลี่ยนหลอดไฟ LED EN4 ชยาภัสร์ 2018-10-01 11:29:53 3383 แจ้งใหม่
16 โถน้ำชักโครกเสีย ชั้น 1 En6 สยุมพร 2018-09-17 16:04:54 2018-09-26 00:00:00 3314 รออุปกรณ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
17 ประตูห้องน้ำชาย ชำรุด ห้องน้ำห้องที่3 ชั้น1 EN6 สยุมพร 2018-09-06 09:15:21 2018-09-11 00:00:00 3314 บานประตูชำรุดแตกหัก ผู้รับเหมาดำเนินการ
18 น้ำรั่ว ห้องพัสดุ ชั้น 2 วนิดา 2018-08-27 08:46:34 2018-09-26 00:00:00 3302 น้ำซึมรั่วผนังตึกอาคาร เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
19 หลอดโคมไฟใหญ่ไม่ติด ตึกอาคาร EN 2 นาย สุนัน จรรยากรณ์ 2018-08-20 15:06:00 2018-09-26 00:00:00 088-1130234 หลอดขาด รออุปกรณ์ เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง
20 ประตูห้องพัก en3 ห้องพัก อ.อนิรุตต์ en3 อนิรุตต์ 2018-08-02 03:31:43 2018-09-05 00:00:00 0897442667 บานประตูชำรุดมากให้ดำเนินการจ้างเหมา ผู้รับเหมาดำเนินการ
21 ห้องน้ำ ห้องน้ำนักศึกษาชาย ชั้น 5 วนิดา ยิ่งไพบูลย์สุข 2018-06-20 10:30:54 2018-07-11 00:00:00 3302 วาล์วชักโครกเสีย ไม่มีอะไหล่ เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง
22 เปลี่ยนหลอดไฟ EN(ห้อง510,511,512,524,526) EN 5 เกรียงศักดิ์ IE 2018-06-18 10:14:48 3372 แจ้งใหม่
23 ตรวจสอบน้ำรั่วที่เพดานหลังคาชั้น3 EN 6 รวม 3 จุด (ด่วนค่ะกลัวพัง) ชั้น 3 EN 6 ปาริชาติ ยอดคุณ 2018-05-01 14:40:12 2018-05-17 00:00:00 3320 สำรวจแล้วรอดำเนินการแก้ไข เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
24 แอร์ไม่เย็น EN3 ชั้น 2 อ.กฤตยา 2018-03-05 11:12:31 2018-03-19 00:00:00 3383 ไม่สามรถซ่อมได้ เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง

รายการรอซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 6 รายการ  
ลำดับ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. รองฯ/คณบดี
1 อินเตอร์ที่en4ใช้ไม่ได้ EN4 นิรันดร์ 2017-11-14 09:46:57 3392 แจ้งใหม่
2 การแจ้งซ่อมหลอดไฟชำรุด ห้องประชุมชั้น 3 ธิติกานต์ บุญแข็ง 2017-11-21 11:36:02 3319 แจ้งใหม่
3 คอมห้อง 6203 6203 อารยา 2018-05-16 13:56:44 3359 แจ้งใหม่
4 สาย vga ไม่ทำงาน en6301 อารยา 2018-09-16 10:10:21 2654 แจ้งใหม่
5 ระบบอินเตอร์เน็ต en1 EN1 นิพัทธ์ หงษ์ทอง 2018-10-24 11:05:20 2641 แจ้งใหม่
6 เปิดหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติดและเครื่องปริ็นเตอร์ปริ๊นไม่ออก งานบัณฑิตศึกษา ปาริชาติ ยอดคุณ 2018-10-30 14:05:47 3320 แจ้งใหม่

 


พัฒนาโดย..งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี