แจ้งซ่อมโทรศัพท์/ไฟฟ้า/ประปา (งานซ่อมบำรุง) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (งานบริการคอมฯ)

สำหรับเจ้าหน้าที่

Login
Password

 

รายการรอซ่อม งานซ่อมบำรุง

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 17 รายการ  
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. ผู้ปฏิบัติ
3727 ซ่อมแอร์ EN1 ชั้นบน ห้องทดสอบงานโครงสร้าง นายนิพัทธ์ หงษ์ทอง 2019-08-02 10:57:18 3369 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3700 ตู้เย็นห้องสมุด EN6 ชั้น1 EN6 ประจันบาน 2019-07-24 12:47:47 3313 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3694 ติดป้าย ดึง-ผลัก ตามประตูสำนักงาน สำนักงาน /ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2-3-4-5-6 ธีระพงษ์ 2019-07-24 10:19:18 3322 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3679 ประตูชำรุด ห้อง 6407 อุษณีย์ 2019-07-22 14:08:24 2019-07-26 16:31:11 3330 โช้คประตูเสีย เขียนใบขอซื้อเสนองานพัสดุ เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง
รับทราบแล้ว
สมร พัฒนพันธ์
3676 Breaker ปั๊มน้ำตึก en 5 ตึก en5 บริเวณหลังตึก ธน ทองกลม 2019-07-22 11:39:20 2019-07-24 12:51:25 0918195441 ประปางานอาคารปิด น้ำลดระดับปั้มทำงานตลอด จนตัดปั้มไม่มีลูกลอยควบคุม เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง
รับทราบแล้ว
สมร พัฒนพันธ์
3675 แอร์ en5 ชั้น 3 ห้อง 535 มีน้ำหยดตลอดเวลา และไม่เย็น En5 ห้อง 535 ธน ทองกลม 2019-07-22 11:37:38 2019-07-30 14:50:55 0918195441 คอถาดน้ำทิ้งรั่ว เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
รับทราบแล้ว
สมร พัฒนพันธ์
3655 กลิ่นส้วมห้องน้ำ ตึก EN 3 ชั้น 1 อมต 2019-07-10 16:32:02 2019-07-23 15:45:43 3378 EN3 ชั้นล่าง มีกลิ่นห้องน้ำไหลเอ่อ เข้าใจว่า ส้วม เต็ม เขียนใบขอจ้างเหมาเสนองานพัสดุดำเนินการ ต่อ เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง
รับทราบแล้ว
ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สนั่น จรรยากรณ์,สมร พัฒนพันธ์
3624 แอร์หน้าห้องพักบัณฑิต 2 เครื่อง en2 ชั้น 2 วีระพงษ์ 2019-06-26 15:47:01 2019-07-18 11:06:33 2649 ข้อต่อคอถาดน้ำทิ้งชำรุดพุพังรั่ว เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
รับทราบแล้ว
ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สนั่น จรรยากรณ์,สมร พัฒนพันธ์
3619 ล้างแอร์ห้องEn3-En4 en3 นิรันดร์ 2019-06-25 15:27:32 3392 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3615 เดินสายไฟเข้าห้องอุปกรณ์เครือข่าย EN6 ชั้น 4 ประจันบาน 2019-06-24 10:36:17 3313 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3614 ซ่อมแลป Heat Pump en4 นิรันดร์ 2019-06-24 08:49:40 3392 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3606 แจ้งย้ายจุดยึดขาโปรเจคเตอร์ ห้อง 6508 ห้อง 6508 ณรงค์ฤทธิ์ มาจันทร์ 2019-06-20 07:57:03 2622 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3605 แจ้งย้ายจุดยึดขาโปรเจคเตอร์ ห้อง 6507 ห้อง 6507 ณรงค์ฤทธิ์ มาจันทร์ 2019-06-20 07:56:13 2622 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3603 ก็อกน้ำหัก 2 จุด en2 ชั้น 1 วีระพงษ์ 2019-06-19 12:05:37 2649 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3583 พื้นห้องพักอาจารย์ชั้น2EN4 en4 นิรันดร์ 2019-06-17 11:19:34 2019-06-21 00:00:00 3392 พื้กระดานยุบหลายๆห้อง ผู้รับเหมาดำเนินการ
รับทราบแล้ว
ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สนั่น จรรยากรณ์,สมร พัฒนพันธ์
3508 น้ำรั่วฝ้าเพดาน ชั้น 3 en6 ชั้น 3 en6 ด้านสำนักงาน ปาริชาติ ยอดคุณ 2019-05-10 17:07:09 2019-08-06 11:15:59 3320 ผนังห้องปูนมีรอยแตกร้าว เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
รับทราบแล้ว
ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สนั่น จรรยากรณ์,สมร พัฒนพันธ์
3319 ย้ายฉากรับภาพโปรเจคเตอร์ ห้อง 6206 ณรงค์ฤทธิ์ มาจันทร์ 2018-11-12 12:39:53 2019-05-08 00:00:00 2622 รับทราบ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
รับทราบแล้ว
สมร พัฒนพันธ์

รายการรอซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 1 รายการ  
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. ผู้ปฏิบัติ
3802 ตรวจสอบ WIFI EN3 อ.กุลเชษฐ์ 2019-08-22 14:31:11 3322 แจ้งใหม่
ยังไม่รับทราบ

 


พัฒนาโดย..งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี