แจ้งซ่อมโทรศัพท์/ไฟฟ้า/ประปา (งานซ่อมบำรุง) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอรและอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
/ห้องประชุม(งานคอม/งานโสต)

สำหรับเจ้าหน้าที่

Login
Password

 

 

  ตารางเวรซ่อมด่วน

 

รายการรอซ่อม งานซ่อมบำรุง

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 10 รายการ    
รายการที่
ระบุวันนัดเข้าบริการ
รายการที่
ระบุวันที่เข้าบริการ
รายการที่
ระบุการวิเคราะห์ อาการเสีย
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง อาการเสีย สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง โทรศัพท์ ข้อมูลการตรวจเบื้องต้น หัวหน้า สนง. งานซ่อมบำรุง วันที่รับทราบ วันที่นัดหมาย วันที่เข้าดำเนินการ ผู้รับเรื่อง/ปฏิบัติ การวิเคราะห์อาการเสีย สถานะ
5694 หลอดไฟไม่ติด หลอดไฟห้องพักอาจารย์ EN6414 หน้าโต๊ะ อ.ขนิษฐา ไม่ติด และโคมถัดกัน หลอดไฟกระพริบ EN6414 หน้าโต๊ะ อ.ขนิษฐา อ.ขนิษฐา 2023-10-02 14:14:48 0894022886
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5693 ไฟดับ/กระพริบ ไฟเหลี่ยมห้องโคเวิร์คกิ้ง 5 จุด ห้องโคเวิร์คกิ้ง สยุมพร 2023-10-02 10:16:17 3314
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5692 ซ่อมแอร์ ห้อง ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ EN 3 แอร์ ไม่เย็น EN 3 วัชราภรณ์ 2023-10-02 10:10:09 3323
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5691 เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยดออกมา เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยดออกมา ห้อง cold working space ประจันบาน 2023-09-29 14:50:25 3313
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5690 เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยดออกมา เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยดออกมา ห้อง cold working space ประจันบาน 2023-09-29 14:50:15 3313
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5689 เครื่องปรับอากาศ น้ำหยดจนฝาเพดานเป็นรู ห้องงานวิจัย ผสม 2023-09-29 11:54:36 3369
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5688 แจ้งซ่อมน้ำรั่วซึมที่ห้องงานวิจัย น้ำรั่วซึมที่ห้องงานวิจัย คาดว่าน่าจะเกิดจากระบบแอร์ ห้องงานวิจัย ธิติกานต์ 2023-09-29 11:52:03 3319
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5667 ห้องน้ำชาย หญิง EN 7ชั้น1 ห้องน้ำชาย EN 7 ชั้น1 โถตัน 1 ห้อง ห้องน้ำหญิง EN 7 ชั้น1 โถตัน 2 ห้อง EN 7 ชั้น1 ห้องน้ำชาย หญิง วิชชุกร 2023-09-25 09:55:54 0829375746 นำโซดาไฟเทใส่หมักไว้
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5550 แอร์ชั้น2EN3เสีย แอร์ชั้น2EN3เสียห้องอาจารย์ รัฐพงษ์ EN3 นิรันดร์ สุวรรณะ 2023-06-30 14:51:05 0874303868 ตรวจสอบสภาพโครงสร้างแอร์ทรุดโทรมมากไม่สามารถ ซ่อมและแก้ไขได้จึงได้ชี้แจ้งอาจารย์เจ้าของห้องทราบแล้ว เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดหาใหม่ต่อไป
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สมร พัฒนพันธ์ เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง
5356 น้ำรั่วที่ผนังห้องน้ำ น้ำรั่วจากผนังข้างห้องน้ำอาคาร EN7 ชั้น 2 EN7 ชั้น 2 ผดุง กิจแสวง 2023-02-09 10:36:04 0885950683 เป็นรอยรั่วซึมแนวยาวตลอดแจ้งงานพัสดุจ้างเหมา
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง

รายการรอซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 6 รายการ    
รายการที่
ระบุวันนัดเข้าบริการ
รายการที่
ระบุวันที่เข้าบริการ
รายการที่
ระบุการวิเคราะห์ อาการเสีย
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง อาการเสีย สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง โทรศัพท์ ข้อมูลอาการเสียเบื้องต้น หัวหน้า สนง. งานซ่อมบำรุง วันที่รับทราบ วันที่นัดหมาย วันที่เข้าดำเนินการ ผู้รับเรื่อง/ปฏิบัติ การวิเคราะห์อาการเสีย สถานะ
5666 หลอดไฟชำรุด หลอดไฟชำรุด 1 หลอด EN6511 อ.รัตนาภรณ์ 2023-09-25 08:57:29 0963954445
ยังไม่รับทราบ

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5643 น้ำรั่วที่ผนังห้องน้ำ EN7201 FundEE lab พบน้ำรั่วหลังห้องนะครั EN7201 ผดุง กิจแสวง 2023-09-08 10:01:41 0885950683
ยังไม่รับทราบ

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5599 กระดานบอร์ดสภาพไม่พร้อมใช้งาน กระดานไม่สามารถลบได้ปกติ พื้นผิวอาจเสื่อมโทรม EN6512 อ.รัตนาภรณ์ 2023-08-22 14:25:26 0963954445
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5559 ซ่อมพัดลม พัดลมห้อง EN6303 ไม่ทำงาน (ไม่ติด) EN6303 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 2023-07-11 15:14:16 0914691624
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5496 อาคาร EN3 เครื่องลงเวลา เครื่องลงเวลา คาดว่ามาจากระบบ lan ครับ อาคาร EN3 อมต ยอดคุณ 2023-05-24 08:22:25 -
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5465 อาคาร EN3 ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงที่สแกนนิ้ว ใช้ไม่ได้ครับ อาคาร EN3 อมต ยอดคุณ 2023-04-26 10:00:22 -
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่

 


พัฒนาโดย..งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี