แจ้งซ่อมโทรศัพท์/ไฟฟ้า/ประปา (งานซ่อมบำรุง) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (งานบริการคอมฯ)

สำหรับเจ้าหน้าที่

Login
Password

 

รายการรอซ่อม งานซ่อมบำรุง

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 19 รายการ  
ลำดับ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. รองฯ/คณบดี
1 แอร์เสีย ห้อง 307 และ 201 สิทธา 2019-05-21 13:43:11 3345 แจ้งใหม่
2 แอร์ห้อง507,515ไม่เย็น EN507,EN515 IE STAFF 2019-05-21 10:18:01 3372 แจ้งใหม่
3 ย้ายตำแหน่งโปรเจคเตอร์ 6203 ผสม 2019-05-17 11:13:17 3369 แจ้งใหม่
4 โทรศัพท์โทรเข้าโทรออกไม่ได้ งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 ปาริชาติ ยอดคุณ 2019-05-16 14:48:06 3320 แจ้งใหม่
5 หลอดไฟห้องงานวิชาการ ไม่ติด 2 หลอดครับ หลอดยาว en6 ชั้น2 ครับ นายอนันต์ รักษาผล (ลุงหมู) 2019-05-13 10:26:16 3315 แจ้งใหม่
6 น้ำรั่วฝ้าเพดาน ชั้น 3 en6 ชั้น 3 en6 ด้านสำนักงาน ปาริชาติ ยอดคุณ 2019-05-10 17:07:09 3320 แจ้งใหม่
7 กลิ่นส้วมห้องน้ำ ตึก EN 3 ชั้น 1 อมต 2019-05-10 09:12:43 3378 แจ้งใหม่
8 ท่อดูดอากาศบนหลังคาEn 2 ลมพัดตกลงมา ตึกอาคาร EN 2 นาย สุนัน จรรยากรณ์ 2019-05-01 09:29:39 088-1130234 แจ้งใหม่
9 แอร์ไม่เย็น en6 ห้องพักงานคอมพิวเตอร์ ณรงค์ฤทธิ์ 2019-04-24 10:38:23 2019-05-08 00:00:00 2622 m 1/10 เสีย 2 ตัว กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
10 แอร์ห้อง 6608 ห้อง 6608 อ.นลิน เพียรทอง 2019-04-09 15:33:26 3356 แจ้งใหม่
11 แอร์ ห้องแลปการวัดมีน้ำหยด EN3 อ.บงกช 2019-04-09 13:45:27 3383 แจ้งใหม่
12 สายเครื่องกรองน้ำชำรุด EN6 ชั้น1 สยุมพร 2019-04-05 09:20:13 3314 แจ้งใหม่
13 แจ้งซ่อมโถชักโครกห้องน้ำอาจารย์ชายชำรุด ห้องน้ำอาจารย์ชายชั้น 4 ธิติกานต์ บุญแข็ง 2019-04-01 12:06:20 2019-04-23 00:00:00 3319 แจ้งงานพัสดุจ้างเหมา ผู้รับเหมาดำเนินการ
14 สายฉีดมนห้องน้ำ en4 นิรันดร์ 2019-04-01 11:46:57 3392 แจ้งใหม่
15 ก๊อกน้ำด้านหน้าและด้านหลัง en4 นิรันดร์ 2019-04-01 11:45:06 3392 แจ้งใหม่
16 หลอดไฟเสีย EN2 ลออง 2019-02-14 08:36:54 2019-02-28 00:00:00 0895315781 รอวัสดุ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
17 ประตูห้องนำ้หญิง ปิดไม่ได้จ้า ชั้น 1 En6 สยุมพร 2019-01-07 16:33:53 2019-03-22 00:00:00 3314 ชำรุด เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง
18 ย้ายฉากรับภาพโปรเจคเตอร์ ห้อง 6206 ณรงค์ฤทธิ์ มาจันทร์ 2018-11-12 12:39:53 2019-05-08 00:00:00 2622 รับทราบ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
19 แจ้งย้ายจุดยึดขาโปรเจคเตอร์ 6202 งานโสตฯ(ผสม สุคนนท์) 2018-10-12 10:30:37 2019-03-22 00:00:00 3369 รอ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง

รายการรอซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 0 รายการ  
ลำดับ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. รองฯ/คณบดี

 


พัฒนาโดย..งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี