แจ้งซ่อมโทรศัพท์/ไฟฟ้า/ประปา (งานซ่อมบำรุง) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (งานบริการคอมฯ)

สำหรับเจ้าหน้าที่

Login
Password

 

รายการรอซ่อม งานซ่อมบำรุง

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 12 รายการ  
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. ผู้ปฏิบัติ
4251 น้ำทิ้งแอร์ไหลเข้ามา ตึก EN 3 ชั้น 1 อมต 2020-08-13 16:59:56 3378 แจ้งใหม่
ยังไม่รับทราบ
4247 ระบบน้ำไหลชักโครกกดน้ำไหลไม่หยุด ห้องหน้ำชาย ชั้น 1 EN6 สยุมพร 2020-08-13 14:59:50 3314 แจ้งใหม่
ยังไม่รับทราบ
4240 ประตูทางเข้าห้องน้ำหญิงปิดเสียงดัง ห้องน้ำหญิง ด้านสำนักงาน ชั้น 3 ปาริชาติ ยอดคุณ 2020-08-10 10:54:39 3320 แจ้งใหม่
ยังไม่รับทราบ
4216 ติดตั้งมู่ลี่ ห้องงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 ไทวัลย์ กองสิน 2020-07-21 11:21:47 2020-08-03 15:22:12 2611 แจ้งงานพัสดุจ้างเหมาติดตั้งให้ใหม่ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
รับทราบแล้ว
สนั่น จรรยากรณ์
4213 ซ่อมประตูแถบแม่เหล็กไฟฟ้า En2 EN2 ชั้น 1 ศิริณัฐกาญจน์ 2020-07-20 13:03:45 2649 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
4212 เปลี่ยนโช้คประตูบานสวิง en2 EN2 ชั้น 1 ศิริณัฐกาญจน์ 2020-07-20 13:01:37 2649 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
4198 น้ำรั่วซึม เพดานห้องพักอาจารย์ 6610 ห้องพักอาจารย์ 6610 อภิญญา แตงอ่อน 2020-07-03 10:12:50 2020-07-23 15:07:57 2637 ฟ้าผนังปูนห้อง แตกร้าว น้ำซึมผ่านเข้ามา ผู้รับเหมาดำเนินการ
รับทราบแล้ว
สนั่น จรรยากรณ์
4187 น้ำประปารั่วด้านหน้าตึกEN5 EN5 เกร๊ยงศักคิ์ บูญส่ง 2020-06-25 09:02:08 2020-08-03 15:24:06 3372 แจ้งงานพัสดุดำเนินการจ้างเหมา กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
รับทราบแล้ว
สนั่น จรรยากรณ์
4167 โถปัสสาวะรั่ว ห้องน้ำงานด้านสำนักงาน ปาริชาติ ยอดคุณ 2020-06-08 13:30:00 2020-07-17 13:51:01 3320 หาแนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
รับทราบแล้ว
สมร พัฒนพันธ์
4051 พัดลมห้อง 6302 ชำรุด ห้อง 6302 ชำรุด ปาริชาติ ยอดคุณ 2020-03-16 11:45:51 2020-03-25 15:14:43 3320 พัดลมเป็นคุรุภัณฑ์สั่งซื้อไม่ได้ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
รับทราบแล้ว
สนั่น จรรยากรณ์
3941 แอร์​ไม่เย็น​ และพัดลมชำรุด​ ห้อง​ 535 EN5 ห้อง​ 535 อ. กิตติมา 2019-11-26 23:42:51 0830720211 แจ้งใหม่
รับทราบแล้ว
3821 แจ้งซ่อมแอร์ ชั้น 3 ข้างห้องสำนักงานภาควิชา รุจิรา 2019-09-12 19:19:22 2019-09-18 16:43:23 3301 ระบบไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ช๊อตในแผ่นฟาเพดาน เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
รับทราบแล้ว
ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สนั่น จรรยากรณ์,สมร พัฒนพันธ์

รายการรอซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 2 รายการ  
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. ผู้ปฏิบัติ
4178 ตรวจสอบ data socket EN6 ชั้น 4 ห้องออกกำลังกาย อ. อิทธฺศักดิ์ 2020-06-16 16:11:48 2020-07-17 13:36:02 3359 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
ยังไม่รับทราบ
ประจันบาน อ่อนสนิท
4188 เน็ต LAN หลุดตลอดเวลา EN6 ชั้น 4 ห้องออกกำลังกาย อ. อิทธฺศักดิ์ 2020-06-25 09:45:20 2020-07-17 13:36:27 3359 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
ยังไม่รับทราบ
ประจันบาน อ่อนสนิท

 


พัฒนาโดย..งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี