แจ้งซ่อมโทรศัพท์/ไฟฟ้า/ประปา (งานซ่อมบำรุง) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (งานบริการคอมฯ)

สำหรับเจ้าหน้าที่

Login
Password

 

รายการรอซ่อม งานซ่อมบำรุง

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 28 รายการ  
ลำดับ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. รองฯ/คณบดี
1 หลอดไฟ6511 En6511 อิทธิพงศ์ 2019-01-17 09:51:42 3337 แจ้งใหม่
2 ซ่อมประตู ห้อง 6407 อุษณีย์ 2019-01-15 09:14:38 3330 แจ้งใหม่
3 ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า en2 ห้องผลิตน้ำ RO EN2 ชั้น 1 วีระพงษ์ 2019-01-14 14:33:37 2649 แจ้งใหม่
4 แอร์ห้องบรรยาย En2 ไม่เย็น EN2 ชั้น 2 วีระพงษ์ 2019-01-08 11:08:52 2649 แจ้งใหม่
5 ประตูห้องนำ้หญิง ปิดไม่ได้จ้า ชั้น 1 En6 สยุมพร 2019-01-07 16:33:53 3314 แจ้งใหม่
6 แอร์ไม่ติด en4 นิรันดร์ 2019-01-07 13:39:05 3392 แจ้งใหม่
7 แอร์ห้อง server มีเสียงดัง EN6 ชั้น 4 ประจันบาน 2019-01-07 13:37:37 3313 แจ้งใหม่
8 แจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ en6609 ห้องพักอาจารย์ ภาค วศ.เครื่องกล En6609 อ.นันทวัฒน์ 2019-01-07 09:25:39 0956611053 แจ้งใหม่
9 เปลี่ยนหลอดไฟ ห้อง 6414 อุษณีย์ 2018-12-19 09:21:29 3330 แจ้งใหม่
10 ไฟ ไม่ติด หน้าห้อง 24 ชั้น 1 En6 สยุมพร 2018-12-18 11:37:04 3314 แจ้งใหม่
11 แจ้งซ่อมแอร์ ตึก En2 ตึก En2 ชั้น 2 รศ.ดร.จักรกฤษณ์ อัมพุช 2018-12-12 15:25:16 0821569848 แจ้งใหม่
12 แจ้งซ่อมตะแกรงฝาท่อระบายน้ำ EN3 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 2018-11-29 16:16:57 045353309 แจ้งใหม่
13 ไฟรอบอาคาร EN 3 ไม่ติด EN3 อ.ประชาสันติ 2018-11-29 14:29:05 2019-01-16 00:00:00 3383 ระบบไฟช้อตหาสาเหตุไม่เจอ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
14 ซ่อมประตูห้องแลบ En2 ชั้น 1 EN2 ชั้น 1 วีระพงษ์ 2018-11-28 09:09:36 2649 แจ้งใหม่
15 โทรศัพท์ โต๊ะ อ.ขนิษฐา ห้องพักอาจารย์ EN6414 อ.ขนิษฐา แก้วแดง 2018-11-26 14:23:24 045-353354 แจ้งใหม่
16 หลอดไฟห้อง 6201 6201 ทิพวรรณ 2018-11-23 13:34:22 3345 แจ้งใหม่
17 ระบบไฟฟ้า ปั๋มลมตึก En2 En2 นาย สุนัน จรรยากรณ์ 2018-11-14 09:11:58 2018-11-23 00:00:00 3387 คอนเทคแมกเนติกเสีย h35 400vac 3ph เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง
18 ย้ายฉากรับภาพโปรเจคเตอร์ ห้อง 6206 ณรงค์ฤทธิ์ มาจันทร์ 2018-11-12 12:39:53 2622 แจ้งใหม่
19 หลังคาตึก EN4 EN4 นิรันดร์ 2018-10-17 15:14:43 3392 แจ้งใหม่
20 แจ้งย้ายจุดยึดขาโปรเจคเตอร์ 6202 งานโสตฯ(ผสม สุคนนท์) 2018-10-12 10:30:37 3369 แจ้งใหม่
21 ก๊อกน้ำอ่างล้างมือห้องน้ำหญิง ห้องน้ำหญิง ชั้น1 EN6 สยุมพร 2018-10-09 14:12:38 3314 แจ้งใหม่
22 เปลี่ยนหลอดไฟ LED EN4 ชยาภัสร์ 2018-10-01 11:29:53 3383 แจ้งใหม่
23 โถน้ำชักโครกเสีย ชั้น 1 En6 สยุมพร 2018-09-17 16:04:54 2018-09-26 00:00:00 3314 รออุปกรณ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
24 หลอดโคมไฟใหญ่ไม่ติด ตึกอาคาร EN 2 นาย สุนัน จรรยากรณ์ 2018-08-20 15:06:00 2018-09-26 00:00:00 088-1130234 หลอดขาด รออุปกรณ์ เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง
25 ประตูห้องพัก en3 ห้องพัก อ.อนิรุตต์ en3 อนิรุตต์ 2018-08-02 03:31:43 2018-09-05 00:00:00 0897442667 บานประตูชำรุดมากให้ดำเนินการจ้างเหมา ผู้รับเหมาดำเนินการ
26 เปลี่ยนหลอดไฟ EN(ห้อง510,511,512,524,526) EN 5 เกรียงศักดิ์ IE 2018-06-18 10:14:48 3372 แจ้งใหม่
27 ตรวจสอบน้ำรั่วที่เพดานหลังคาชั้น3 EN 6 รวม 3 จุด (ด่วนค่ะกลัวพัง) ชั้น 3 EN 6 ปาริชาติ ยอดคุณ 2018-05-01 14:40:12 2018-05-17 00:00:00 3320 สำรวจแล้วรอดำเนินการแก้ไข เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
28 แอร์ไม่เย็น EN3 ชั้น 2 อ.กฤตยา 2018-03-05 11:12:31 2018-03-19 00:00:00 3383 ไม่สามรถซ่อมได้ เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง

รายการรอซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 8 รายการ  
ลำดับ เรื่องที่แจ้ง สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่ดำเนินการ โทรศัพท์ ข้อมูลการซ่อม สถานะ หัวหน้า สนง. รองฯ/คณบดี
1 อินเตอร์ที่en4ใช้ไม่ได้ EN4 นิรันดร์ 2017-11-14 09:46:57 3392 แจ้งใหม่
2 การแจ้งซ่อมหลอดไฟชำรุด ห้องประชุมชั้น 3 ธิติกานต์ บุญแข็ง 2017-11-21 11:36:02 3319 แจ้งใหม่
3 คอมห้อง 6203 6203 อารยา 2018-05-16 13:56:44 3359 แจ้งใหม่
4 สาย vga ไม่ทำงาน en6301 อารยา 2018-09-16 10:10:21 2654 แจ้งใหม่
5 ระบบอินเตอร์เน็ต en1 EN1 นิพัทธ์ หงษ์ทอง 2018-10-24 11:05:20 2641 แจ้งใหม่
6 เปิดหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติดและเครื่องปริ็นเตอร์ปริ๊นไม่ออก งานบัณฑิตศึกษา ปาริชาติ ยอดคุณ 2018-10-30 14:05:47 3320 แจ้งใหม่
7 เครื่องฉายภาพ 3มิติห้อง EN6302 ชำรุด EN6302 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 2018-11-29 16:21:26 045353309 แจ้งใหม่
8 Projector ชำรุด ห้อง 6206 EN6 คมสันต์ รัตนกิจสุนทร 2018-12-26 20:34:55 0926845885 แจ้งใหม่

 


พัฒนาโดย..งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี