แจ้งซ่อมโทรศัพท์/ไฟฟ้า/ประปา (งานซ่อมบำรุง) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอรและอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
/ห้องประชุม(งานคอม/งานโสต)

สำหรับเจ้าหน้าที่

Login
Password

 

 

  ตารางเวรซ่อมด่วน

 

รายการรอซ่อม งานซ่อมบำรุง

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 25 รายการ    
รายการที่
ระบุวันนัดเข้าบริการ
รายการที่
ระบุวันที่เข้าบริการ
รายการที่
ระบุการวิเคราะห์ อาการเสีย
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง อาการเสีย สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง โทรศัพท์ ข้อมูลการตรวจเบื้องต้น หัวหน้า สนง. งานซ่อมบำรุง วันที่รับทราบ วันที่นัดหมาย วันที่เข้าดำเนินการ ผู้รับเรื่อง/ปฏิบัติ การวิเคราะห์อาการเสีย สถานะ
5811 เปลี่ยนโทรศัพท์ที่ชำรุด โทรติดบ้าง ไม่ติดบ้าง ห้องธุรการภาควิชา วัชราภรณ์ 2024-02-20 15:44:38 3323
ยังไม่รับทราบ

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5810 หลอดไฟฟ้าชำรุด ห้องเจ้าหน้าที่ศูนย์พลังงาน ชั้น 2 En3 วัชราภรณ์ 2024-02-20 15:42:34 3323
ยังไม่รับทราบ

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5809 แอร์ห้องประชุม6213 พัดลมแอร์มีเสียงดัง ห้องประชุม6213 หัวหน้า สนง. 2024-02-16 11:40:39 3322
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5808 ก๊อกน้ำห้องครัว น้ำไม่ไหล ห้องครัว สำนักงาน อาคาร EN6 ชั้น 2 วนิดา 2024-02-15 08:21:06 2675
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5807 แจ้งเปลี้ยนหลอดไฟฟ้า จำนวน 15 หลอด ห้แงพักอาจารย์เครื่องกล EN 6 นิติกร พรหมดวง 2024-01-31 10:15:17 0914709867
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5806 เปลี่ยนหลอดไฟที่โต๊ะทำงาน หลอดไฟบริเวณโต๊ะทำงานดับ ห้องพักอาจารย์ EN6510 กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา 2024-01-30 10:44:01 0815447559
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5805 ซ่อง/เปลี่ยนหลอดไฟ 1.ทางเดินข้างตึก อีเอ็น 6(ด้านสโมสร นศ.) ไปโรงอาหาร 2.ทางเดินข้างตึก อีเอ็น 6 (ด้านสโมสร นศ.) ไปคณะบริหารศาสตร์ 3.ไฟสปอตไลท์ ลานจอด จักยานยนต์ หน้าตึก อีเอ็น 6 อีเอ็น 6 หัวหย้า สนง. 2024-01-30 08:49:19 3322
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5804 เก้าอี้นั่งทำงานชำรุด ล้อเก้าอี้ทำงานหลุดค่ะ ห้องงานนโยบายและแผนฯ นาตยา 2024-01-29 09:23:37 2676
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5803 เปลี่ยนสายชำระ เปลี่ยนสายชำระ ห้องน้ำนักศึกษาชายชั้น 4 อุษณีย์ 2024-01-23 14:27:06 3330
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5802 เปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 1 คู่ ห้อง 6415 อุษณีย์ 2024-01-18 13:17:38 3330
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5801 เปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 1 คู่ ห้อง 6413 อุษณีย์ 2024-01-18 13:17:11 3330
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5799 น้ำรั่วจากฝ้าตกโซนนั้งอ่านนักศึกษา น้ำรั่วจากฝ้าตกโซนนั้งอ่านนักศึกษา ห้องสมุด สยุมพร 2024-01-16 09:58:53 3314
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5798 เครื่องปรับอากาศ ช่วยตรวจเช็กระบบเครื่องปรับอากาศ ในห้องประชุม 6607เพื่อรองรับงานสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 22 ม.ค.นี้ 6607 ผสม สุคนนท์ 2024-01-16 09:13:02 3369
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5797 ติดหลอดไฟฟ้าส่องสว่างหลังคาทางเดิน ติดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเดินด้านหลังอาคาร EN.6 ตรงโรงหลังคาทางเดิน ระหว่าง EN.6 กับ โรงจอดรถจักรยายนต์ (ติดเข้ากับโครงเหล็กหลังคาทางเดิน ประมาณ 6 หลอด) บริเวณทางเดินด้านหลังอาคาร EN.6 ตรงโรงหลังคาทางเดิน ระหว่าง EN.6 กับ โรงจอดรถจักรยายนต์ เฉลิมชัย 2024-01-10 11:05:04 2670
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5796 ซ่อมเพดานห้องน้ำชาย EN.6 ชั้น 2 เพดานห้องน้ำชาย EN.6 ชั้น 2 ชำรุด เป็นช่องโหว่ ชั้น 2 อาคาร EN.6 เฉลิมชัย 2024-01-10 11:02:39 2670
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5795 ไฟไม่ติด ไฟไม่ติด3หลอดห้องศูนย์พลังงานด้านข้างอาคาร EN4 EN4 นาย นิรันดร์ สุวรรณะ 2024-01-09 11:38:37 3392
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5794 หลอดไฟไม่ติด หลอดไฟห้องแลปไม่ติด 2หลอด ห้องแลป อาจารย์ อนิรุตต์ ที่อาคารEN4 EN4 นาย นิรันดร์ สุวรรณะ 2024-01-09 09:14:30 3392
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5793 อ่างล้างมือชำรุด อ่างล้างมือ ตกจากตำแหน่งแขวน ห้องน้ำหญิง EN2 ชั้น 2 ศิริณัฐกาญจน์ 2024-01-08 15:37:22 2649
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5779 กำจัดปลวกห้อง RF EN7 เนื่องจากห้อง RF ชั้น 1 อาคาร EN7 มีปลวกเข้าห้องทำความเสียหายกับห้องพัก... ห้อง RF ชั้น 1 อาคาร EN7 ผดุง กิจแสวง 2023-12-15 10:47:02 0885950683
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5770 เปลี่ยนปลั๊กห้อง EN7104 ห้องบัณฑิตปลั๊กเสีย EN7104 จำนวน 1 ตัว EN 7 วิชชุกร 2023-12-01 15:57:15 0829375746 ไม่มีอุปกรณ์สำรองใช้งานเอาตัวอย่างไปจัดซื้อ
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
5769 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าหน้าอาคาร EN 7 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าหน้าอาคาร EN 7 ตรงทางเดินขึ้นบันได จำนวน 6 หลอด EN 7 ด้านหน้าอาคาร วิชชุกร 2023-12-01 11:04:40 0829375746 หลอดไฟไส้ทังสเตนขาเกลียว mh70w.philips แจ้ง งานพัสดุกำลังสั่งซื้อ
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ กำลังจัดซื้อ/จัดจ้าง
5731 แจ้งซ่อม/เปลี่ยนประตู แจ้งซ่อม/เปลี่ยนประตู ห้องแลปวิศวกรรมเคมี ประตูพัง เปิด-ปิดไม่ได้ EN2 ชั้น 2 ศิริณัฐกาญจน์ 2023-11-20 15:38:16 2649 บานประตูไม้บวมแตกผุพัง 1 บาน แจ้งงานพัสดุจ้าง เหมาแต่ก็ให้รอโครงการปรับปรุงอาคารปี 67 ก่อน
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ ผู้รับเหมาดำเนินการ
5730 ซ่อม/เปลี่ยน พัดลมระบายอากาศ ซ่อม/เปลี่ยน พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว (Hatari) ห้องแลปวิศวกรรมเคมี EN2 ชั้น 2 และชั้น1 ศิริณัฐกาญจน์ 2023-11-20 15:19:28 2649 พัดลมระบายอากาศติดกระจก 8 นิ้ว /จ วัตต์ชำรุดใช้ งาน ไม่ได้ แจ้งงานพัสดุกำลังสั่งซื้ออุปกรณ์
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5712 ซ่อมแอร์ EN 3 ซ่อมแอร์ห้อง อ.กุลเชษฐ์ แอร์ไม่เย็น EN 3 วัชราภรณ์ 2023-10-30 09:58:11 3323 แอร์ชำรุดมากซ่อมบ่อยครั้งแล้วแจ้งงานพัสดุจ้างเหมา ติดต่อช่างเข้ามาสำรวจแล้วรอการติดต่อกลับ
รับทราบแล้ว

รับทราบแล้ว
30-10-2566 ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สมร พัฒนพันธ์ คอมเพรสเชอเสียขนาด12000บีทียู เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5550 แอร์ชั้น2EN3เสีย แอร์ชั้น2EN3เสียห้องอาจารย์ รัฐพงษ์ EN3 นิรันดร์ สุวรรณะ 2023-06-30 14:51:05 0874303868 ตรวจสอบสภาพโครงสร้างแอร์ทรุดโทรมมากไม่สามารถ ซ่อมและแก้ไขได้จึงได้ชี้แจ้งอาจารย์เจ้าของห้องทราบแล้ว เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดหาใหม่ต่อไป
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สมร พัฒนพันธ์ เขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง

รายการรอซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 10 รายการ    
รายการที่
ระบุวันนัดเข้าบริการ
รายการที่
ระบุวันที่เข้าบริการ
รายการที่
ระบุการวิเคราะห์ อาการเสีย
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง อาการเสีย สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง โทรศัพท์ ข้อมูลอาการเสียเบื้องต้น หัวหน้า สนง. งานซ่อมบำรุง วันที่รับทราบ วันที่นัดหมาย วันที่เข้าดำเนินการ ผู้รับเรื่อง/ปฏิบัติ การวิเคราะห์อาการเสีย สถานะ
5778 กำจัดปลวกห้อง RF EN7 เนื่องจากห้อง RF ชั้น 1 อาคาร EN7 มีปลวกเข้าห้องทำความเสียหายกับห้องพัก... ห้อง RF EN7 ผดุง กิจแสวง 2023-12-15 10:45:29 0885950683
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5777 printer สั่งพิมพ์ไม่ได้ printer ที่ห้อง 6608 สั่งพิมพ์ไม่ได้ค่ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะการเชื่ือมต่อ หรือเป็นเพราะตัว printer 6608 อ.นลิน เพียรทอง 2023-12-13 11:10:45 0818763382
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5705 แจ้งช่อมจอโน๊ตบบุ๊ค จอโน๊ตบุ๊คเปิดแล้วจอไม่ติด ต่อจอข้างนอกใช้ได้ปกติ En2 ศักดา 2023-10-10 13:34:30 0854147016
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5699 แอร์ห้องเรียนเสียงดังมาก แอร์เสียงดัง ตัวที่หนึ่งนับจากหน้าห้อง คาดว่าเสียงจะมาจากมอเตอร์พัดลม 6303 ณัฐยา 2023-10-05 13:46:52 -
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5666 หลอดไฟชำรุด หลอดไฟชำรุด 1 หลอด EN6511 อ.รัตนาภรณ์ 2023-09-25 08:57:29 0963954445
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5643 น้ำรั่วที่ผนังห้องน้ำ EN7201 FundEE lab พบน้ำรั่วหลังห้องนะครั EN7201 ผดุง กิจแสวง 2023-09-08 10:01:41 0885950683
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5599 กระดานบอร์ดสภาพไม่พร้อมใช้งาน กระดานไม่สามารถลบได้ปกติ พื้นผิวอาจเสื่อมโทรม EN6512 อ.รัตนาภรณ์ 2023-08-22 14:25:26 0963954445
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5559 ซ่อมพัดลม พัดลมห้อง EN6303 ไม่ทำงาน (ไม่ติด) EN6303 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 2023-07-11 15:14:16 0914691624
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5496 อาคาร EN3 เครื่องลงเวลา เครื่องลงเวลา คาดว่ามาจากระบบ lan ครับ อาคาร EN3 อมต ยอดคุณ 2023-05-24 08:22:25 -
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5465 อาคาร EN3 ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงที่สแกนนิ้ว ใช้ไม่ได้ครับ อาคาร EN3 อมต ยอดคุณ 2023-04-26 10:00:22 -
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่

 


พัฒนาโดย..งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี