แจ้งซ่อมโทรศัพท์/ไฟฟ้า/ประปา (งานซ่อมบำรุง) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอรและอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
/ห้องประชุม(งานคอม/งานโสต)

สำหรับเจ้าหน้าที่

Login
Password

 

 

  ตารางเวรซ่อมด่วน

 

รายการรอซ่อม งานซ่อมบำรุง

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 11 รายการ    
รายการที่
ระบุวันนัดเข้าบริการ
รายการที่
ระบุวันที่เข้าบริการ
รายการที่
ระบุการวิเคราะห์ อาการเสีย
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง อาการเสีย สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง โทรศัพท์ ข้อมูลการตรวจเบื้องต้น หัวหน้า สนง. งานซ่อมบำรุง วันที่รับทราบ วันที่นัดหมาย วันที่เข้าดำเนินการ ผู้รับเรื่อง/ปฏิบัติ การวิเคราะห์อาการเสีย สถานะ
5417 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ขึ้นโค๊ท ERROR E6,E8 ห้องประชุมชั้น3 6314B ผสม สุคนนท์ 2023-03-21 14:45:37 3369
ยังไม่รับทราบ

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5397 ห้องน้ำชายด้านนอก ชั้น 3 1. ก๊อกอ่างล้างมือ ชำรุด 2. สายชำระในห้องน้ำชำรุด 2 ห้อง 3. หลอดไฟ (แบบกลม) ในห้องน้ำชาย 5 หลอด ห้องน้ำชายด้านนอก ชั้น 3 วัชราภรณ์ 2023-03-08 16:08:29 3323
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5394 ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ EN 7 รายการ ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ EN 7 มีดังนี้ 1. ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู จำนวน 1 ราคาหน่วย 500.00 รวม 500 บาท 2. ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู จำนวน 2 ราคาหน่วย 600 รวม 1200 บาท 3. เปลี่ยน CAP พัดลมคอยล์ร้อน 4.5 ไมโคร จำนวน 1 ราคาหน่วย 500 จำนวน 500 บาท รวมเงินทั้งภาษี 2200 บาท EN7 วิชชุกร 2023-03-07 15:17:27 0829375746
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5360 แอร์ห้องพักเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ไม่เย็น แอร์ไม่เย็น ทีแต่ลม ห้องสมุดวิศวฯ ประจันบาน 2023-02-14 14:44:14 3313 คอมเรชเซอร์แอร์ช้อตไหม้แจ้งงานพัสดุจ้างเหมา
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ ทัชพงษ์ สิทธิจันทร์,สมร พัฒนพันธ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5356 น้ำรั่วที่ผนังห้องน้ำ น้ำรั่วจากผนังข้างห้องน้ำอาคาร EN7 ชั้น 2 EN7 ชั้น 2 ผดุง กิจแสวง 2023-02-09 10:36:04 0885950683 เป็นรอยรั่วซึมแนวยาวตลอดแจ้งงานพัสดุจ้างเหมา
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5318 กระเบื้องห้องน้ำหลุด กระเบื้องห้องน้ำร่อนหลุดออกจากพื้น อันตรายต่อการใช้งาน ตึกเจ็ด ชั้นสาม ห้องน้ำหญิงนักศึกษา อารยา 2022-12-26 10:24:01 0885803954 แกะถอดแผ่นที่แตกและร่อนเบ่งบวมออกรอการแก้ไขแจ้ง งานพัสดุดำเนินการจ้างเหมาต่อไป
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5303 น้ำรั่ว ตรงเพดาน โซนนั่งอ่าน น้ำรั่ว ตรงเพดาน โซนนั่งอ่าน ห้องสมุด สยุมพร 2022-11-30 16:25:03 3314 ท่อน้ำประปาเข้าตึกสนิมกัดกร่อนและสนิมบวมอุดรอยรั่ว หยุดหยดแล้ว
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5270 ระบบ Fire Alarm System EN7 ระบบไม่ทำงาน ชั้น 1 ห้อง ควบคุม ผดุง กิจแสวง 2022-11-24 10:50:56 0885950683 fire alarm system fault contact circuit open เนื่องจากมีการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณหรือห้อง
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5231 น้ำซึมเข้าผนัง ห้องco-working น้ำซึมเข้าผนัง ห้องco-working co working สยุมพร 2022-09-29 09:22:23 3314 ผนังปูนมีรอยร้าวแตก
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5224 น้ำรั่วซึม EN7201 น้ำรั่วซึมฝั่งหน้าต่าง EN7201 นักรบ 2022-09-20 12:12:59 0925521492 ผนังกำแพงห้องอาคารแตกร้าว ฝนตกจะมีน้ำซึมเข้าเคยให้ งานอาคารของ ม.อบมาแก้ไขไปครั้งหนึ่งแล้ว
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5119 ถังพักน้ำชักโครก En7 ชั้น 3 ห้องน้ำชาย ถังพักน้ำชักโครก En7 ชั้น 3 (ห้องน้ำชาย) EN7 ชั้น 3 วิชชุกร 2022-07-11 13:45:18 0850970646 อ่างพักน้ำแตกร้าวซึมรั่วแจ้งงานพัสดุจัดหาอุปกรณ์และจ้าง เหมาเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ สมร พัฒนพันธ์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง

รายการรอซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์

Untitled Document
ค้นหา
จำนวนรายการ รอซ่อม 5 รายการ    
รายการที่
ระบุวันนัดเข้าบริการ
รายการที่
ระบุวันที่เข้าบริการ
รายการที่
ระบุการวิเคราะห์ อาการเสีย
เลขที่ เรื่องที่แจ้ง อาการเสีย สถานที่ รูปภาพ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง โทรศัพท์ ข้อมูลอาการเสียเบื้องต้น หัวหน้า สนง. งานซ่อมบำรุง วันที่รับทราบ วันที่นัดหมาย วันที่เข้าดำเนินการ ผู้รับเรื่อง/ปฏิบัติ การวิเคราะห์อาการเสีย สถานะ
5410 WIFI ที่ตึก EN4 ใช้งานไม่ได้ WIFI ที่ตึก EN4 ใช้งานไม่ได้ ที่ตึก EN4 นิรันดร์ สุวรรณะ 2023-03-15 08:47:45 3392
ยังไม่รับทราบ

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5315 network port ไม่มีสัญญาณ พอร์ตอีเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณ 7308 อารยา 2022-12-15 09:30:13 0885803954
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5256 แจ้ง สาย HDMI ชำรุด สาย HDMI ห้อง EN6401 ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ EN6401 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 2022-11-04 11:52:30 045353309
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่
5251 แอร์ไม่เย็น แอร์ไม่เย็น EN6507 ตะวันฉาย 2022-11-01 10:02:42 353300
รับทราบแล้ว

รับทราบแล้ว
29-11-2565 ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ ณรงค์ฤทธิ์ มาจันทร์ เจ้าหน้าที่รับทราบการแจ้ง
5225 แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ หลอดไฟชำรุด ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ชั้น 2 อาคาร EN 6 เฉลิมพร 2022-09-21 11:03:30 3300
รับทราบแล้ว

ยังไม่รับทราบ
ยังไม่ระบุ ยังไม่กำหนด ยังไม่ระบุ แจ้งใหม่

 


พัฒนาโดย..งานสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี