ฐานข้อมูลโครงานนักศึกษา E-Thesis (ภายนอก)

ข้อมูลโครงงานนักศึกษา  พิมพ์ทางเครื่องพิมพ์   ส่งออกในรูป XML   ส่งออกในรูป CSV

 ค้นหา
  แสดงทั้งหมด  ค้นหาขั้นสูง 
    

หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 76
     รายการ 21 ถึง 40 ของ 1514
ลำดับอัตโนมัติ
Title/ชื่อเรื่อง (*)
Creator/ผู้จัดทำ (*)
Advisor/อาจารย์ที่ปรึกษา (*)
Depart/ภาควิชา
Year/ปี
Catagory/หมวด (*)
 
51
กระบวนการอัลตราฟิลเตรชันเมมเบรนสำหรับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว
กรสุมา มิตะพันธ์
ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมเคมี
2549
Chep003
แสดงผล
299
กระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบจุด
วุฒิพงชนะวงศ์
อิศว ปัทมธรรมกุล
วิศวกรรมอุตสาหการ
2551
IEP255
แสดงผล
1116
กลยุทธ์การบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในอาคารปฏิบัติการโรงงาน2 (EN2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วชิรวิทย์ วุ้นสีแซง:ไชยยันต์ ศรีสมบูรณ์
จริยภรณ์ อุ่นวงษ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556
IEP 0506
แสดงผล
837
กลยุทธ์และมาตรการที่เหมาะสมในการพัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บ้านสตรีทอผ้ากาบบัว ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กนกวรรณ วงศ์ศรี, สุภาวิณี กระดานราช
คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
2553
IEP 0379
แสดงผล
457
กาประยุกต์ใช้โปรแกรม Lab View เพื่อสร้างชุดควบคุม วัดค่า และแสดงผลสำหรับเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม
นายณัฐพล ธรรมาธร,นายทวีศักดิ์ วรรณคำ
มงคล ปุษยตานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
P 01068
แสดงผล
32
กาพัฒนาวัสดุโครงสร้าง และการทดสอบความแข็งแรงของเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
นัฐพล อนันตทัศน์,จิรพิพัฒน์ โมราษฎร์
นิติกร พรหมดวง,กุลเชษฐ์ เพียรทอง
วิศวกรรมเครื่องกล
2549
 
แสดงผล
481
การกำจัดความขุ่นของน้ำโดยกรองผ่านอนุภาคทราย
อัณณวิชญ์ ทองจิรัฐิติกาล
วัลยา วิริยเสนกุล
วิศวกรรมโยธา
 
P 01228
แสดงผล
1042
การกำจัดพาราเซตามอลในน้ำด้วยเอนไซม์แลคเคสดักติด
กฤษบดินทร์ หวายฤทธิ์
กรรณิการ์ รัตนพงศ์เลขา
วิศวกรรมเคมี
2555
ChEP0096
แสดงผล
1315
การกำจัดฟินอลโดยใช้เอนไซม์เปอร์ออกซิเดสที่ได้จากก้านกะหล่ำดอก
จักรพันธ์ สามัคคี,สิทธิพงษ์ จันธิราช
กรรณิการ์ รัตนพงศ์เลขา
วิศวกรรมเคมี
2558
 
แสดงผล
219
การกำจัดมอดด้วยการใช้รังสีอินฟาเรด
บุญสม ชัยยิ่ง,อภิวัฒน์ มาลัย
อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์,นิติกร พรมมดวง
วิศวกรรมเครื่องกล
2552
 
แสดงผล
122
การกำจัดสนิมเหล็กในน้ำบาดาล
สุขสันต์ เพ็ชระ,สัญญา สุวรรณชาตรี
ประกอบ วิโรจนกูฎ
วิศวกรรมโยธา
2543
 
แสดงผล
1286
การกำจัดสารคอลลอยด์อนินทรีย์และสารอินทรีย์ธรรมชาติโดยใช้ไมโครฟิลเตรชั่น
ปริวรรต นนตะ,อธิป ผุดเพชรแก้ว
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมเคมี
2558
 
แสดงผล
948
การกำจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติและเกลืออนินทรีย์ในเยื่อกรองแบบไมโครฟิวเตรชัน
กิติยา ศรีบุตร, อารีรัตน์ ร่วมคิด
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมเคมี
2552
ChEP0028
แสดงผล
1322
การกำจัดสารเกลืออนินทรีย์และสารอินทรีย์ธรรมชาติโดยใช้ออสโมซีสย้อนกลับ
วรวุฒิ เอี่ยมชูเพชร,ปรัชญา ศรีจันทร์
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช
วิศวกรรมเคมี
2558
 
แสดงผล
1039
การกำจัดสาหร่ายด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
ณกรณ์ เที่ยงภักดี,เจษฎา ทองประภา
สมภพ สนองราษฎร์
วิศวกรรมเคมี
2555
ChEP0093
แสดงผล
1309
การกำจัดสีแอคทีฟแบล็ค5 โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากผักตบชวา
ฐิตาพร คำภู,นันทกานต์ ทองเฟื่อง,สุจิตรา แก้วศิริ
จักรกฤษณ์ อัมพุช
วิศวกรรมเคมี
2557
 
แสดงผล
1304
การกำจัดสีโรห์ดามินบีโดยใช้เปลือกมังคุดในคอลัมน์เบดนิ่ง
ปัทมาวดี ชัยสุวรรณ,วชิรวิทย์ ชมภูเทพ,ยศพร โพธิผล
จักรกฤษณ์ อัมพุช
วิศวกรรมเคมี
2556
 
แสดงผล
1041
การขจัดน้ำจากสารละลายเอทานอลด้วยตัวดูดซับจากแป้งข้าวโพด
ณัฐกิตติ์ บุญจันทร์,ธนากรณ์ แก้วภักดี,วันไท ลือทองจักร
ณัฐยา พูนสุวรรณ
วิศวกรรมเคมี
2555
ChEP0095
แสดงผล
895
การขนานมอเตอร์ทางกล
ณัฐพงษ์ โพธิวัฒน์, สุธีสุข ศิริมา
ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2553
EEP 0241
แสดงผล
1458
การขยายตัวเนื่องจากความร้อนของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
 นางสาวเกตุแก้ว สาธรราษฎร์ :  นายปิยะทัศ รัตนะโสภา :  นายสุทธินัน หลักสิม
ผศ.ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
วิศวกรรมโยธา
2561
 
แสดงผล
หน้า  แรกสุด ก่อนหน้า ถัดไป ท้ายสุด  ของ 76
     รายการ 21 ถึง 40 ของ 1514

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี